Už tretíkrát sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dostal projekt Eurohotela, ktorý poslanci opäť odsunuli na neskôr.

Ilustračné foto: Úrad vlády

V mestskom zastupiteľstve sa opäť rokovalo o možnosti prebratia účelového zariadenia Úradu vlády-Bystrica, známeho aj ako Eurohotel. Vláda ponúka mestu objekt za 1 euro pod podmienkou, že sa zaviaže v priestoroch prevádzkovať sociálne služby.

Kým na jednej strane analýzy mesta takýto krok schvaľujú, časť poslancov má na celý projekt iný názor. Najväčším skeptikom je Martin Turčan (SDKÚ-DS), ktorý od začiatku upozorňuje, že v prípade prevzatia účelového zariadenia bude musieť mesto vynaložiť extra prostriedky na jeho prevádzku a rekonštrukciu.

Turčan ako pracovník Úradu vlády tieto priestory dôverne pozná a už v decembri upozornil na to, že v objekte je nutná investícia 250-tisíc eur. Pri prevádzkových nákladoch 178-tisíc eur by museli klienti uhrádzať 833 eur mesačne, čo je podľa neho nereálne a projekt označuje ako VIP zariadenie sociálnych služieb. Turčan tvrdí, že v prípade takejto sumy si klienti môžu dovoliť osobného opatrovateľa.

Mária Filipová, námestníčka pre služby Mestského úradu, argumentuje, že cena 833 eur je porovnateľná s cenami v podobných zariadeniach. Časť sumy totižto hradí štát, časť samospráva a 270 eur z tejto sumy by hradil samotný klient. Suma 833 eur sa predpokladá iba pri samoplatcoch. Upozorňuje, že mesto eviduje dovedna 172 záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb. V prípade budovy Eurohotela by vyhoveli 20 klientom. Filipová nesúhlasí s tým, že by to bolo VIP zariadenie. Poukazuje na to, že v prípade osobnej 24-hodinovej starostlivosti sa ceny služieb pohybujú od 900 eur mesačne bez DPH, pričom klient si hradí ešte aj náklady na ubytovanie a stravu.

Za tretím pokusom o prijatie materiálu stál fakt, že podľa Filipovej sa našli súkromní záujemcovia, ktorí sú ochotní prebrať tento objekt a prevádzkovať v ňom domov sociálnych služieb. Mesto by tak s prebraním budovy nemalo žiadne náklady.

Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol Martin Turčan ochotný tento bod podporiť. Mal však podmienku, že ešte pred tým ako mesto zariadenie preberie, sa nájde záujemca, ktorý zagarantuje prevádzkovanie služieb na päť rokov a nebude od mesta žiadať žiadne prostriedky v prípade. Turčan chce predísť tomu, aby sa záujemca v prípade nerentabilnosti zariadenia nestiahol a mestu neostala budova na príťaž.

Dilemu nakoniec vyriešil Tomáš Novanský (SMER-SD,SNS,HZDS-ĽS), ktorý dal návrh na stiahnutie tohto bodu. Podľa jeho informácií Úrad vlády aj tak nemôže do volieb nakladať s majetkom, takže aj v prípade súhlasu by mesto nemohlo budovu bývalého Eurohotela nadobudnúť. Poslanci 23 hlasmi stiahnutie bodu schválili a o účelovom zariadení sa bude zrejme opäť jednať na aprílovom zasadnutí MsZ.