V Cikkerovej sieni banskobystrickej historickej Radnice v pondelok 14. decembra vyhlásili výsledky ankety Žena roka 2020 v Banskej Bystrici.

Ocenenie bolo udelené v troch kategóriách – environmentalistka, neprofesionálna umelkyňaštudentka – bádateľka. Nominácie do každej kategórie navrhovala verejnosť už od augusta tohto roku. Po ich spracovaní nasledovalo hodnotenie. V prvom kole hodnotilo nominácie  štrnásť žien, medzi nimi členky banskobystrickej Živeny ako aj ďalšie osobnosti mesta: Iveta Babjaková, Magdaléna Bernátová, Zuzana Gajdošíková, Alžbeta Gregorová, Viera Holická, Alena Káanová, Erika Karová, Ľubica Lintnerová, Elena Oravcová, Lucia Rossová, Janka Slaná, Dana Švihlová, Alena Vigašová a Natália Zikmundová.

Ocenenie Žena roka 2020 v Banskej Bystrici si v pondelok 14. decembra v Cikkerovej sieni Radnice prevzali: Eva Ščepková v kategórii environmentalistka, Sonja  Böhmerová v kategórii neprofesionálna umelkyňa a Katarína Karelová v kategórii študentka – bádateľka.  Podujatie, ktoré pôvodne malo byť verejné, sa konalo za prísnych hygienických opatrní a bez verejnosti. Ceny víťazkám ankety v jednotlivých kategóriách odovzdali predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien Magda Vášáryová a predsedníčka miestneho odboru Živeny v Banskej Bystrici Janka Slaná. Podujatie svojím vystúpením spríjemnila speváčka Patrícia Šuráňová Karvašová.

Poslaním ankety Žena roka 2020 v Banskej Bystrici je zviditeľniť výnimočné ženy z mesta pod Urpínom. Ukázať, že ženy rôzneho veku a rôznych povolaní alebo záujmov  v meste pod Urpínom niečo dokázali, oceniť ich a dať tak aj iným ženám príklad, motiváciu, inšpiráciu. Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Banská Bystrica.

„Týmto projektom chceme poukázať na to, že v našom meste máme veľa šikovných, zaujímavých, tvorivých a aktívnych žien,“ uviedla Janka Slaná.

Banskobystrické ženy roka

Eva Ščepková sa dlhé roky venuje zlepšovaniu kvality života v meste, vedie občianske združenia EnviroFuture a Link CoWorking. V rámci EnviroFuture organizuje rôzne vzdelávacie podujatia zamerané na separovanie a recyklovanie odpadu v školách. Zaslúžila sa o to, že Univerzite Mateja Bela sa stala prvou univerzitou na Slovensku, ktorá začala separovať odpad. Revitalizovala tiež park na sídlisku pri železničnej stanici – viedla projekt na prepojenie susedov, dobrovoľníkov, spolu oživili bývalú fontánu mozaikou, natreli lavičku, vyčistili prostredie. V prepojení s Link CoWorking organizuje workshopy a semináre na rôzne témy, napríklad zero waste životný štýl, upcycling, slow fashion, swapy oblečenia, čím buduje povedomie o trvalo udržateľnom životnom štýle.

 

Sonja Böhmerová je aktívnou členkou občianskeho združenia Ateliér 3G (Ateliér troch generácií) v Banskej Bystrici. Jej originálna a nenapodobiteľná tvorba je ozdobou každej výstavy Ateliéru. Je príkladom zrelej osobnosti, vždy milá, ústretová, ochotná pomôcť a poradiť svojim mladším kolegom v ich umeleckom raste. Svojou osobnosťou, charizmou, tvorivosťou a talentom prispieva k pozdvihnutiu kultúrneho bohatstva v Banskej Bystrici, na Slovensku aj v zahraničí. Je vzorom pozitívneho človeka, plná entuziazmu a miloty. Jej obrazy sú vynimočné nápadom, farebnosťou, prevedením, Jej dvojrozmerné výtvarné diela sú plné živých farieb a poetických príbehov. Očaria každé oko a pohladia každú dušu. Aktívne sa zapája do klubovej činnosti OZ Ateliér 3G, zúčastňuje sa klubových stretnutí a spoločných aj autorských prezentácií tvorby členov združenia. V roku 2020 sa zapojila do kolektívnej výstavy Sólo pre farby a štetce (Stará radnica Zvolen) a výstavy v Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Katarína Karelová sa zúčastnila na celoštátnom kole biologickej olympiády kategórie A, kde sa umiestnila na 15. mieste. Zvíťazila v krajskom kole biologickej olympiády s prácou Spánok a poruchy spánku a na druhom mieste skončila v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v apríli 2020 v odbore chémia, potravinárstvo s prácou Umelé sladidlá. Je študentkou GymnáziA Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Záznam z odovzdávania ocenení:

Anketa Žena roka 2020 v Banskej Bystrici v číslach

Počet, mená nominovaných a umiestnenie

Environmentalistka: 5

  1. Eva Ščepková
  2. Katarína Kováčová
  3. Andrea Štulajterová

Ďalšie nominované (bez uvedenia poradia): Ľubica Póčová, Ľudmila Priehodová.

Neprofesionálna umelkyňa: 7

  1. Sonja Böhmerová
  2. Oľga Dašková
  3. Mária Hanušovská

Ďalšie nominované (bez uvedenia poradia):  Veronika Bodnáriková, Danka Chrenková, Soňa Hanzl Kopčanová, Zdenka Stanková.

Študentka – bádateľka: 5

  1. Katarína Karelová
  2. Sára Chrastinová
  3. Vanessa Gondášová

Ďalšie nominovavé (bez uvedenia poradia):  Martina Kopálová, Kristína Vajcíková.

Počet hlasov udelených vo verejnom hlasovaní

Kategória environmentalistka: 248

Kategória neprofesionálna umelkyňa: 382

Kategória študentka – bádateľka: 404

Celkový počet hlasujúcich: 881