V banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada sa počas 7. až 9. decembra uskutoční už ôsmy ročník festivalu Embargo. V tomto roku sa opäť zamiera na reflexiu globálnych a lokálnych tém a diania, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú spoločenský a politický život v mnohých krajinách sveta. Sveta, ktorý je čoraz komplikovanejší a nie je v ňom možné hľadať jednoduché odpovede na zložité otázky.

Otvárací večer festivalu bude v utorok 7.12. o 17:00 h patriť prednáška filozofa Jakuba Betinského Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť, v ktorej poukáže na to, že nežijeme len v post-faktickej dobe hoaxov, ale, čo je ešte horšie, začíname žiť v dobe prehlbujúcej sa spoločenskej nedôvery. Betinský predstaví podnetné pozorovanie írskej filozofky Elizabeth Anscombe (1919-2001), ktorá konštruktívne kritizuje štandardnú teóriu poznania.

Program bude v utorok o 18:00 h pokračovať diskusiou V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach verejného (digitálneho) priestoru, kde sa bude moderátor Rado Sloboda svojich hostiek a hosťa pýtať, ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor a kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie. Pozvanie do diskusie prijali analytička Miroslava Sawiris (GLOBSEC), pedagogička a lektorka Andrea Cox (Digitálna inteligencia, o.z.) a publicista Patrik Lenghart (iniciatíva Dobre).

Počas druhého festivalového dňa, v stredu 8. decembra, sa svojím performatívnym projektom Eko-Spovednica predstaví SPIELRAUM KOLLEKTIV. Jeden performer, jeden divák. Spoločný rituál a hľadanie osobného východiska z ekologických, klimatických hriechov a vlastných rozporov. Divák, ale aj performer môže druhému zaplatiť, ale nie nutne peniazmi, snáď kúskom svojho osudu, priznaním svojich rozporov, odpustkom pre konkrétny účel, návrhom na východisko. Predstavenie začína každú hodinu od 10:00 do 21:00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť na webstránke Záhrady.

Diskusia Médiá a spoločnosť, ktorá sa bude konať vo štvrtok 9. decembra o 18:00 h v spolupráci s Amnesty International, nadviaže na utorkový diskusný program, pričom si viac vezme na mušku tradičnejšie médiá, ich prácu, výzvy a problémy, ktorým čelia a ako a či ohrozujú ich slobodu. Pozrieme sa na to, nakoľko si v dnešnej náročnej dobe dokážu médiá plniť úlohy “strážcov demokracie a ochrany verejného záujmu”, ale aj na to, aké dopady má na ich prácu polarizujúca sa verejná diskusia uprostred pandémie.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.