Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje v transparentnom nakupovaní. Dvomi elektronickými aukciami sa mu tento týždeň podarilo znížiť cenu  o viac ako 57 000 eur. Podmienky úvodnej verejnej súťaže na nákup čistiacich a  toaletných potrieb pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK splnilo päť firiem, ktoré predložili aj cenové ponuky. Najnižšia bola vo výške 82 929,4 eura. Následnou elektronickou aukciou, ktorá trvala takmer dve hodiny, sa podarilo cenu znížiť až na 65 000 euro. Do druhej súťaže  na nákup kancelárskych potrieb pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa zapojilo 6 uchádzačov. Najnižšia úvodná cenová ponuka bola 88 674,27 eur. Vysúťaženou e- aukciou sa za viac ako 8 hodín cena znížila na 49 500 eur. Firmy pred vstupom do súťaže zložili podľa vedúceho Odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Úradu BBSK Maroša Hrádelu aj zábezpeku, aby víťazi elektronickej aukcie neodstúpili od podpisu zmluvy.