Komunitné kosenie a kompostovanie je podujatie o ľahkých opatreniach, ktoré môže zrealizovať každý z nás. Neviete ako na to? V stredu 26. októbra sa dozviete viac. 

Hlavným cieľom združenia je veda a výskum prírody, jej ekosystémov a životného prostredia. Tiež environmentálna, etická a globálna výchova a vzdelávanie pre všetky vekové skupiny. Ekocentrum medzi verejnosťou šíri osvetu trvalo udržateľného života, uvedomelej skromnosti, zdravej výživy a zdravého životného štýlu a v Banskej Bystrici sa zapojilo do premeny siedmich sídlisk na zelené. Veľké projekty centrum necháva na projektantov, ale s obyvateľmi sa skvelý tím ekocentra neváha pustiť do jednoduchých opatrení, ktoré podporujú biodiverzitu.

Program podujatia, 26. október

17.00 – 17.30 h
Prednáška Michala Valenta zo ZAaRESu o komunitnom kosení

17.30 – 18.00 h
Prednáška Dany Bardonovej z ekocentra Malá líška o komunitnom kompostovaní

18.00 – 18.45 h
Prednáška enviromentalistu Petra Saba „Zmena klímy a adaptačné opatrenia v meste“

18.45 – 19.00 h
Priestor na diskusiu s verejnosťou

Ekocentrum Malá líška organizuje podujatie Komunitné kosenie a kompostovanie už túto stredu 26. októbra od 17.00 h. V Centre Radvaň, na ulici Ľudovíta Štúra 15, ste všetci srdečne vítaní.