Multikultúrna výchova je slovné spojenie, ktoré je v súčasnosti často skloňované. Čo ale znamená v praxi? Žiaci sa dokážu najlepšie naučiť, keď zapoja všetky svoje zmysly, potrebujú vidieť, počuť, cítiť, dotknúť sa a vyskúšať si. A práve to im umožňuje projekt Educate Slovakia, ktorý sa už niekoľko rokov realizuje na celom Slovensku.

Educate Slovakia je súčasťou medzinárodného výmenného programu AIESEC INTERNATIONAL. Študenti, alebo absolventi vysokých škôl na celom svete, majú možnosť vyučovať na našich základných a stredných školách.

stazisti

„Do AIESEC som sa pridala v marci 2016. Vtedy som ešte netušila o čom presne táto organizácia je, ale lákalo ma pracovať v multikultúrnom prostredí s ľuďmi, ktorí sa pokúšajú zmeniť život k lepšiemu,“ hovorí projektová manažérka Educate Slovakia, Monika Voleková. „Na Slovensku je, bohužiaľ, veľa nenávisti voči iným kultúram. Predsudky sú umelo vytvorené informáciami, ktoré dostávame z médií. Je ale úžasné sledovať ako sa deti dokážu zblížiť s inými kultúrami, naučiť sa niečo o svete a pritom sa výborne zabaviť a tešiť sa na ďalšie dni v škole,“ dodáva Voleková.

Projekt prebieha päť týždňov. Počas prvého sa stážisti zoznamujú a pripravujú na vyučovacie hodiny, zvyšné týždne prebiehajú na jednotlivých základných a stredných školách. Cieľom projektu je predstaviť žiakom kultúru a odlišnosti iných národov. Prezentujúci vytvoria dvojice, pričom každá z nich odučí v štyroch rôznych triedach po päť vyučovacích hodín. Žiakom základných a stredných škôl priblížia reálie krajín, z ktorých pochádzajú. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku, a tak si žiaci vyskúšajú aj svoje komunikačné schopnosti. Tiež zistia, že anglická výslovnosť je v rôznych častiach sveta odlišná.

Ani tento rok nebol výnimkou a študenti z krajín ako Čína, Indonézia, India, Alžírsko, Portugalsko, Ukrajina, Austrália, Turecko zavítali okrem iných miest aj do Banskej Bystrice, konkrétne na ZŠ SSV na Skuteckého ulici, ktorá sa špecializuje na vyučovanie cudzích jazykov.

„Projekt Educate Slovakia má skvelú myšlienku a má veľký potenciál ukázať ľudom, že iné kultúry nie sú také zlé ako sú propagované v médiách,“ povedal Jerguš Mikuška, jeden z členov AIESEC v Banskej Bystrici. „AIESEC dáva možnosť mladým ľudom vycestovať na projekty ako je Educate Slovakia, ale aj na rôzne iné. Sprostredkovávame aj profesionálne stáže,“ pokračoval Mikuška.

Okrem vyučovania na školách majú stážisti naplánované aj rôzne iné aktivity. Jednou z nich je aj Global Village, udalosť, ktorá sa organizuje každoročne počas projektu. Je to priestor pre všetkých zapojených stážistov, aby prezentovali svoje krajiny na verejnosti. Väčšinou sa jedná najmä o tradičné pochutiny, odevy, predmety spojené s kultúrou a podobne. Tento rok sa akcia realizovala v priestoroch Europa SC v Banskej Bystrici, dňa 4. februára 2017.