Pre všetkých záujemcov o druhý turnus letných vzdelávacích aktivít „Banskobystrické šibalstvá – Bystrica v knihe II.“ je tu veľká príležitosť. Uvoľnilo sa pár miest, a tak majú rodičia poslednú možnosť, aby svoje deti prihlásili.

Pestré denné vzdelávacie aktivity s bohatým programom, prebiehajúce každý deň počas týždňa, sa konajú na pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, ale aj v rôznych častiach mesta Banská Bystrica. Letné vzdelávacie aktivity knižnica realizuje v spolupráci s OZ MiKKoV a vďaka finančnej dotácii Banskobystrického samosprávneho kraja. Termín druhého turnusu je od 22. do 26. augusta. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť telefonicky: 0947 927 568 alebo prostredníctvom e-mailu: iveta.weissova@vkmk.sk.