Na celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl sa na druhom mieste umiestnila mladá Banskobystričanka.

ďumbierskaDo súťaže EnviroOtázniky sa prihlásilo dovedna 1449 žiakov z 317 základných škôl. Blízko k víťazstvu mala Nikola Jančeková zo základnej školy na Ďumbierskej ulici, ktorá mala spolu s konkurentom zo  západoslovenskej Senice najviac bodov. Porota preto položila „rozstreľovacie“ otázky, ktoré rozhodli o prvom mieste. Banskobystričanka si tak z celoslovenskej vedomostnej súťaže o životnom prostredí odnáša druhé miesto.

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.