V rámci cyklu podujatí Dotyky s vedou má Štátna vedecká knižnica ambíciu prezentovať významné a zaujímavé osobnosti slovenskej vedy a techniky. O úspechoch slovenských vedcov, ale aj o zastúpení a pozícii slovenskej vedy v zahraničnom výskumnom priestore je potrebné hovoriť a písať, preto knižnica verí, že ako kultúrna, informačná, zberateľská, vedecká a vzdelávacia inštitúcia bude mať na tom svoj podiel.

Štátna vedecká knižnica pripravila svoje prvé podujatie z cyklu Dotyky s vedou v spolupráci s Národným lesníckym centrom – Lesníckym výskumným ústavom Zvolen a jeho Centrom excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (CE LignoSilva). Podujatie je aj súčasťou Lesníckych dní 2024. Uskutoční sa v utorok 16. apríla o 16.30 h v spoločenskej sále knižnice na Lazovnej ulici a je prístupné pre širokú verejnosť.

Ako prvú osobnosť predstaví knižnica Tomáša Buchu, ktorý získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky za rok 2023 za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora. Rozprávať sa budeme o jeho práci, výskume v lesníctve, ale aj o špičkových technológiách, ktoré sú v tomto sektore využívané.

V hudobnom programe vystúpia študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne vítaní. Bližšie informácie nájdete na webe a sociálnych sieťach knižnice.