Dopravný podnik mesta Banská Bystrica prináša informácie o pravidelných zmenách v cestovných poriadkoch na najbližší školský rok.

il. foto: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica

S účinnosťou od 1. septembra 2011 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok na linkách trolejbusovej mestskej dráhy č. 3, 5 a 7, a rovnako tak aj nový cestovný poriadok autobusových liniek č. 13 a 101. Cestovné poriadky vyvesené na zastávkových tabuliach sa budú obnovovať koncom mesiaca, konkrétne od 30. augusta 2011.

Nové cestovné poriadky vyššie spomenutých liniek, ktoré budú platné od 1. septembra 2011:

linka č. 3 – Vozovňa Kremnička – Rooseveltova nemocnica

linka č. 5 – Tesco hypermarket – Rooseveltova nemocnica

linka č. 7 – Železničná stanica – Internátna

linka č. 13 – Pršianska terasa – Rooseveltova nemocnica

linka č. 101 – Štiavničky – Hlboká

Zmeny zasiahli predovšetkým trolejbusy č. 5 a autobusy č. 13. V prípade autobusovej linky č. 101 ide hlavne o zmenu trasy, keď zastávky Cesta k nemocnici a Rudlovská cesta budú obsluhované len raz za hodinu. Rozpis zmien nájdete TU.