Jazdiť v dopravnej špičke v niektorých slovenských mestách vtedy, keď sa ponáhľate, nie je nič príjemné. Nervozita vtedy stúpa najprv u ponáhľajúcich sa. A keďže je nákazlivá, prenáša sa aj na ostatných, ktorí následne robia na cestách zvláštne veci.

Niektorí ľudia sa dennodenne stretávajú s problémovou dopravnou situáciou v rannej, či popoludňajšej špičke medzi odbočkou k hotelu Dixon až po kruhový objazd pri Lidli. Problém je hlavne to, že ľudia sa zaraďujú do dlhšieho radu, keďže vedia, že jazdné pruhy sa na konci spájajú. Keď sa človek snaží zaradiť sa do prázdnejšieho radu, tak ho ľudia často blokujú, alebo ho vytrúbia. Týmto spôsobom vytvárajú dlhý rad, a tiež vytvárajú dopravnú zápchu na pripájacích cestách (Dixon, THK, Plážové kúpalisko).

Miesto je označené dopravnou značkou C 22b. Znižuje sa tam počet jazdných pruhov. Na takom mieste platia pravidlá, ktoré sú definované zákonom o cestnej premávke v odseku 6 paragrafu 10. § 10, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou.

(10) Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Tam, kde sa zbiehajú jazdné pruhy podľa značky C 22b, musí vodič auta idúceho v jazdnom pruhu, ktorý nemá pokračovanie, dať prednosť vodičovi idúcemu v priebežnom jazdnom pruhu.

Zipsovanie (zipsovací efekt), ktoré je popísané v odseku 10 paragrafu 10, a ktorý by v dopravnej špičke výrazne pomohol plynulosti, sa povinne musí používať na miestach, kde je v jednom jazdnom pruhu prekážka alebo keď to oznamuje dopravná značka C30.

Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, (najčastejšie ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky). Vodič vozidla idúceho vo voľnom, alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného, alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného, alebo priebežného jazdného pruhu, pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom, alebo priebežnom jazdnom pruhu.

Pred vjazdom na kruhový objazd pred Lidlom je teda na vodičoch jazdiacich v pravom jazdnom pruhu, či vodičov v ľavom pustia do pravého. Toto si uvedomuje väčšina a preto sa zaraďujú do toho, ktorý pokračuje (pravý) a nie do toho, z ktorého by sa museli preradiť.

Na mieste, ktoré popisujeme, tak ale vzniká problém: v pravom pruhu sa vytvorí taká kolóna v čase dopravnej špičky, že zablokuje výjazdy na iné smery. Zabrániť sa tomu dá len tak, že niektoré vozidlá sa vyberú do ľavého jazdného pruhu a na konci, kde sa znižuje počet jazdných pruhov, sa budú vodiči dobrovoľne púšťať zipsovaním. Ideálne by bolo, keby správca cesty umiestnil na cestu dopravnú značku C 30 a prípadný problém s neochotou pustiť niekoho z ľavého jazdného pruhu do pravého by bol vyriešený.

V súčasnosti mesto zvažuje alternatívy doplnenia dopravného značenia na ceste v smere od Fončordy ku kruhovému objazdu pri Lidli.

„Posudzujú sa možnosti striedavého radenia a vytvorenia pruhu pre autobusy,“ priblížil pre BBonline.sk primátor mesta Ján Nosko. Kruhový objazd  pri Lidli a jeho napojenie na miestnu komunikáciu na Tajovského ulici je však vo vlastníctve kraja a v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest.

„S novým predsedom župy Jánom Lunterom vnímame tento problém ako akútny. Verím, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa nám podarí aj tento dlhodobo neriešený problém začať intenzívne riešiť,“ doplnil Nosko.