Ak sa vám na predchádzajúcej otázke niečo nepozdáva, ste možno kandidátom na návštevu dvoch priestorov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, ktoré v týchto dňoch oslavujú, resp.  budú oslavovať výročie svojho vzniku.

Máte napísať seminárnu prácu o Borchertovi? Čaká vás skúška z nemeckej štylistiky? Myslíte si, že by ste už zvládli prečítať Remarquea v origináli? Narazili ste na „bis in die Puppen” a nemáte ani poňatia, čo by to mohlo znamenať?

Pomoc v podobných situáciách môžete už 15 rokov nájsť aj v našom meste – v špecializovanej študovni zameranej na nemecký jazyk a kultúru. Tá bola v Banskej Bystrici zriadená na základe dohody o spolupráci medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Goetheho inštitútom v Mníchove. V súčasnosti disponuje zhruba 4600 knižničnými jednotkami, ktoré využíva takmer 4000 návštevníkov knižnice prostredníctvom bezmála 20 000 výpožičiek ročne. Študovňu vyhľadávajú najmä poslucháči Univerzity Mateja Bela, predovšetkým germanisti, ale aj študenti politológie, medzinárodných vzťahov, Katolíckej univerzity v Ružomberku, či zvolenskej, ako aj žilinskej Technickej univerzity.

Nemecká študovňa sa zameriava aj na medziinštitucionálnu spoluprácu so školami všetkých typov v regióne. Na Slovensku existujú len 3 takéto študovne, a to v Bratislave, Košiciach a v našom meste.

Zásluhou študovne vzniklo viacero expozícií a podujatí. Ako uviedla jej konzultanka Katarína Šmelková, študovňa prezentovala napr. nemecké fotografické publikácie, či knižné ilustrácie. Aktuálnou je výstava fotografií o Nemecku a výstava Konvergencie venovaná minulosti a prítomnosti nemecko-slovenských vzťahov.

Z podujatí zaznamenal veľký úspech workshop umeleckého prekladu s Paulínou Čuhovou, odbornou asistentkou z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, určený pre gymnazistov. Priestor na prezentáciu dostali aj ďalší slovenskí germanisti ako Adam Bžoch, či Nadežda Zemaníková. Študovňa organizovala aj autorské čítania s nemecky píšucimi autormi. Za všetkých možno spomenúť napr. Costanze John, Catalina Doriana Florescu, Silke Scheuermann, či Alexandra Peera.

Ak ste trojdňové oslavy 15. výročia založenia Nemeckej študovne nestihli, pozývame vás na Kreatívny týždeň v o 10 rokov mladšej jazykovej študovni Info USA, ktorý potrvá od 18.októbra do 21. októbra. Program nájdete tu…