Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici minulý týždeň slávnostne otvorilo v Thurzovom dome na Námestí SNP dlho očakávanú interaktívnu výstavu Farby Afriky. Výstava vznikla v spolupráci Stredoslovenského múzea s Detským múzeom SNM v Bratislave, Africkým múzeom Dr. Emila Holuba v Holiciach a akademickým maliarom Štefanom Kockom.

Vernisáž k výstave Farby Afriky otvorili malí umelci z detského speváckeho zboru Zvonček piesňou Afrika. V príhovore sa prítomným prihovoril riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký, ktorý privítal vzácnych hostí a zároveň predstavil spoluprácu s partnermi na výstave a následne predseda Slovenského výboru pre Unicef Juraj Mišura, priblížil činnosť tejto organizácie na Slovensku. V závere úvodnej časti vernisáže predstavila jedna z garantiek výstavy Gabriela Kováčová charakter i celkovú koncepciu výstavy Farby Afriky.

Pozvanie Stredoslovenského múzea na vernisáž prijal aj akademický maliar Štefan Kocka, ktorý podľa slov riaditeľa múzea Romana Hradeckého dodal tie správne farby našej Afrike. Obrazy, ktoré z cesty po Afrike namaľoval, môžu návštevníci Stredoslovenského múzea obdivovať opäť po siedmich rokoch v Thurzovom dome.

Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj osobnosti zo spoločenského a politického života Banskej Bystrice. Benefičný charakter podujatia podporil okrem iných aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský a viceprimátorka Banskej Bystrice Katarína Čižmárová.

Po oficiálnej časti vernisáže čakala na prítomných hostí prehliadka výstavy v sprievode garantky výstavy Jarmily Ďurišovej. Prvými návštevníkmi interaktívnej výstavy Farby Afriky v Thurzovom dome boli prítomní hostia a pravdaže deti z detského speváckeho zboru Zvonček. Malých návštevníkov výstava očividne zaujala. Malý Samko zo Zvolena nám prezradil, čo ho najviac upútalo: „Mne sa najviac páčili domčeky.“ Na záver prehliadky čakalo na všetkých prítomných sladké prekvapenie v podobe torty v tvare Afriky. „Nielen deti, ale i dospelí sa potešili z torty, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum. Bolo to veľmi príjemné ukončenie slávnostného otvorenia výstavy“ dodala návštevníčka výstavy.

Zľava Juraj Mišura z Unicefu, Roman Hradecký riaditeľ SSM, Gabriela Kováčová a Jarmila Ďurišová garantky výstavy, Marcel Pecník námestník prezentačného úseku SSM

Stredoslovenské múzeum aj tentokrát podáva pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Múzeum na vernisáži predstavilo svojho nového partnera, ktorému sa počas výstavy Farby Afriky rozhodlo pomôcť. Tak ako pri všetkých veľkých projektoch kladie vedenie múzea dôraz na benefičný rozmer. Tentokrát Stredoslovenské múzeum oslovilo slovenský výbor pre Unicef. Návštevníci môžu počas výstavy Farby Afriky prispieť na projekt Školy pre Afriku. Podľa slov Jarmily Ďurišovej i keď sú ambície veľké, konečná suma nie je dôležitá. Podstatné je prejaviť solidaritu s deťmi v Afrike, ktorých osud nám nie je ľahostajný. Z vyzbieraných peňazí tak spoločne pomôžeme africkým deťom zabezpečiť vybavenie pre ich školu.

Podľa slov riaditeľa Romana Hradeckého výstava Farby Afriky je najmä o deťoch a pre deti. „Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spolu s našim hlavným partnerom Unicefom vyhlásiť výtvarnú súťaž“. Súťaž bude prebiehať v dvoch vekových kategóriách a to od 2 do 7 rokov a od 8 do 12 rokov. Deti môžu svoje výtvarné práce inšpirované výstavou Farby Afriky posielať na adresu Stredoslovenského múzea do 15.júna. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 25.júna v Thurzovom dome za prítomnosti špeciálneho reprezentanta Unicefu – športovca Dušana Tittela. Bližšie informácie o súťaži získajú záujemcovia na webovej stránke Stredoslovenského múzea…

Výstavu Farby Afriky – Cestovanie po Afrike v Thurzovom dome a Farby Afriky – Pestrá príroda v Tihányiovskom kaštieli môžu návštevníci Stredoslovenského múzea vidieť až do 29.7.2012.