Až 136 súťažiacich v 45 tímoch sa rozhodlo zapojiť do druhého ročníka podujatia Občianskej cykloiniciatívy OCI BB a Mesta Banská Bystrica.

cyklo2Prihlásené tímy si budú merať sily počas celého mája, pričom organizátor súťaže bude monitorovať najazdené kilometre a počet jázd. Priebežné výsledky budú zverejňované na internetovej stránke www.ocibb.sk.

Súťaž oficiálne odštartovala v stredu dopoludnia, keď ju odštartoval primátor Peter Gogola. „Počet zaregistrovaných účastníkov súťaže je pre nás hnacím motorom a zároveň signálom, že problematika rozvoja nemotorovej dopravy je v Banskej Bystrici veľmi aktuálna. Verím, že pri vzájomnej tolerancii vo verejnom priestore, bude aj jazda na bicykli v uliciach mesta bezpečná,“ povedala Andrea Štulajterová z OCI BB.

Cieľom súťaže je podporovať  myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a klásť dôraz na skutočnosť, že bicykel je  plnohodnotnou alternatívou k individuálnemu motorizmu.