Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, bude opäť bližšie k svojim návštevníkom a priaznivcom. Od siedmeho januára 2023 upravuje  víkendové otváracie hodiny vo všetkých svojich expozíciách.

V správe Stredoslovenského múzea (SSM) sa nachádza historická expozícia v Matejovom dome, expozícia Tranzithistory v Thurzovom dome a prírodovedná expozícia v Tihányiovskom kaštieli. Svojich návštevníkov vítajú všetky tri expozície takmer denne, okrem pondelka.

Víkendový otvárací čas prejde do konca tejto zimnej sezóny (do 31. mája 2023) malou úpravou, ktorá je výsledkom dlhodobej analýzy návštevnosti SSM a námetov zo strany verejnosti. Počas sobôt budú expozície múzea otvorené už od 9.00 do 17.00 h. Počas nedieľ bude múzeum dočasne uzavreté.

Už dlhšiu dobu zaznamenávame dopyt po zmene otváracích hodín cez víkend. Sobota je deň, keď naše mesto navštevuje najviac návštevníkov a turistov. V doobedňajších hodinách však aktuálne na banskobystrickom Námestí SNP nenájdu otvorenú žiadnu kultúrnu inštitúciu. S naším zriaďovateľom, Banskobystrickým samosprávnym krajom, vedieme priebežne diskusiu práve na túto tému. Zhodli sme sa, že je čas pristúpiť k malej zmene a predĺžiť návštevníkom možnosť navštíviť naše expozície. A tak od januára budeme v sobotu otvorení už od deviatej ráno, kým doposiaľ to bolo od trinástej hodiny. Vidíme v tom jednu z príležitostí, byť opäť o niečo bližšie našim návštevníkom a dať im väčší časový priestor na návštevu múzea, a to najmä v čase, ktorý je vyhodnotený ako zaujímavý,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Počas nadchádzajúcej zimnej prevádzky, od 7. januára do 31. mája 2023, budú objekty Stredoslovenského múzea otvorené od utorka do soboty v čase od 9:00 do 17:00 h. V nedeľu a pondelok budú expozície a výstavy zatvorené. Okrem iného aj preto, aby bolo možné venovať viac času a pozornosti príprave kvalitných služieb návštevníkom múzea.

Január v múzeu

Thurzov dom

Program prvého mesiaca v roku 2023 v Stredoslovenskom múzeu otvorí beseda s historikom a riaditeľom múzea Marcelom Pecníkom 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky a kroky k štátnosti v našich dejinách. Uskutoční sa v stredu 11. januára o 17.00 h v Thurzovom dome a prinesie pohľad na historické míľniky, ktoré predchádzali vzniku našej republiky.

„V minulosti, už od stredoveku, na naše územie zasahovali viaceré štátne útvary,  Marobudova ríša, Vaniovo kráľovstvo, Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava a známych vyše 1000 rokov Uhorské kráľovstvo. V poslednej etape jeho existencie Slováci ako jeden z národov začali aktívne, hoci v ťažkých podmienkach, prejavovať snahy o uznanie a oficiálne používanie materinského  jazyka, oficiálnu národnú kultúru, školstv  ale aj politiku. Štúrovská generácia prišla so Žiadosťami slovenského národa, memorandisti s Memorandom národa slovenského, vznikom Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany a po zostrenom útlaku, na začiatku 20. storočia, hoci vo víre veľkej vojny, naši predkovia spoločne s Čechmi sformulovali koncept  spoločného štátu dvoch blízkych národov, ktorý sa stal aj realitou,“ konštatuje riaditeľ a historik SSM Marcel Pecník.

V januári nebudú v Thurzovom dome chýbať ani tradičné Stretnutia s minulosťou, tentoraz na tému Skôr než zaznel rozsudok. Priebeh súdneho procesu v Liptovskej stolici v 18. storočí (v stredu 25. januára o 17.00 h). Iste zaujme aj prednáška publicistu a sprievodcu cestovného ruchu Jozefa Ďuriančika k 480. výročiu smrti syna Jána Thurzu s názvom Alexej Thurzo – z Thurzovho domu do kráľovského paláca (v piatok 27. januára o 15.00 h). Rodiny s deťmi sa opäť môžu vydať na cestu histórie stredného Slovenska prostredníctvom komentovanej prehliadky stálej expozície Tranzithistory (v sobotu 28. januára o 10.00 a 15.00 h).

Tranzithistory:

Matejov dom

Obľúbené podujatie Hravo po múzeu, na ktorom sa deti hravou formou  zoznamujú s históriou Banskej Bystrice, sa uskutoční v sobotu 14. januára (10.00 a 15.00 h) už tradične v Matejovom dome.  Nenechajte si ujsť ani prvé tohtoročné odkrývanie tajomstiev depozitára SSM, ktoré bude o prvej dáme Stredoslovenského múzea Ružene Bohúňovej. Na podujatí Čo sa skrýva v depozitári bude o nej hovoriť botanička Jaroslava Bobáková (v utorok 17. januára o 17.00 h).

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovskom kaštieli vo štvrtok 12. januára otvoria výstavu Dvojníci – menovci z prírody. Výstava priblíži históriu názvoslovia rastlín, húb a živočíchov a zároveň predstaví príklady druhov, ktoré spája spoločné pomenovanie. Dvojníkom, menovcom z prírody, avšak  v maskách, budú venované aj tvorivé dielne v sobotu 14. a 28. januára (9.30, 13.00 a 15.00 h).

Viac informácií nájdete na webe Stredoslovenského múzea.