Kým v rovnakom období uplynulého roka bola už na celom území Slovenska peľová sezóna výrazného alergénu – brezy, v plnom prúde, dokonca sa naplno rozbehla už aj v chladnejších oblastiach, tento rok sa vplyvom atypického počasia a výkyvov teplôt na celom území Slovenska vyskytuje hlavne peľ dvoch drevín- jelše a liesky.

kvety-alergia
S topiacim sa snehom začínajú spod snehu vykúkať prvé kvety, problémy ale robí aj peľ stromov. Foto: ilustračné (Thinkstock)

Počasie však našťastie pre polinotikov na väčšine územia prispelo k ich nižšej dennej koncentrácii v ovzduší. Rovnaký vplyv malo atypické počasie aj na výskyt spór – plesní, vo vzduchu. „Tie sa vyskytovali len v minimálnom množstve. Iba monitorovacia stanica v Banskej Bystrici v druhej polovici týždňa zachytila vyššie koncentrácie peľu v ovzduší. V Bratislave, Nitre , Košiciach, Trnave a Žiline boli zachytené v tom istom čase len stredné až nižšie koncentrácie peľu. V Banskej Bystrici dominoval peľ jelše, nižšia koncentrácia bola u peľu liesky a drevín z čeľadí tisovité a cyprusovité. Ostatné monitorovacie stanice hlásili už len nízke a veľmi nízke koncentrácie peľu jelše i liesky. Peľ drevín z čeľadí tisovité a cyprusovité, peľ brestu, topoľov a vŕb sa vyskytoval len v nižších koncentráciách na celom území, v Trnave pribudol peľ duba. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium, ale ich výskyt bol hlásený len v nižších koncentráciách,“ uviedla k peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku.

Dobrú správu pre alergikov má aj na najbližšie dni. Vzhľadom na predpovedaný vývoj počasia možno predpokladať, že ani v tomto týždni nedôjde k výraznejšiemu nárastu denných koncentrácií peľu a spór plesní v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky na väčšine územia bude končiť, k miernemu nárastu ich peľu v ovzduší ešte môže dôjsť lokálne po oteplení už len v chladnejších oblastiach na strednom, severnom a východnom Slovensku. Pôjde hlavne o peľ transportovaný z horských dolín a strání. Pri oteplení sa budú ešte zvyšovať hladiny peľu drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité i brestu, topoľov a vŕb. Počas dní ovplyvnených mrazmi a zrážkovou činnosťou v akejkoľvek forme, nebudú hladiny peľu v ovzduší dosahovať alergologicky významné koncentrácie.