Aj po dvadsiatich rokoch pôsobenia v Banskej Bystrici si Divadlo Štúdio tanca zachováva skutočnú tvár a naďalej napreduje na poli súčasného umenia. Jubilejná dvadsiata tak opäť bude plná nevšedných zážitkov.

Napriek neustálemu prílevu nových diváckych tvárí divadlo stavia na udržiavaní dobrých vzťahov so stálymi návštevníkmi. Všetko od príjemnej atmosféry a priateľského prístupu v priestoroch divadla pripravuje s cieľom hlbšieho porozumenia filozofii súčasného tanca.

Výnimkou nie je ani prvé predstavenie sezóny. Okrem najnovšej inscenácie Nekončiaci tanec, bude pondelok, 11. september venovaný aj zápisu do tanečných kurzov a divadelnému pikniku. Od 18. hodiny tak diváci budú mať možnosť naživo zažiť výsledky práce lektorov tanečných kurzov s ich zverencami prostredníctvom profesionálneho tanečného predstavenia a zároveň s nimi stráviť čas mimo typického divadelného prostredia.

Po nevšednom štarte sezóny divadelný súbor opäť nastúpi na pravý sezónny kolotoč, aby svojim divákom pravidelne prinášal ich obľúbené inscenácie. V septembri to budú štyri predstavenia mimoriadne obľúbenej tanečnej rozprávky Pastierka vlkov, na ktorú sa diváci môžu tešiť v stredu, 13. septembra o 17.00 hod., v nedeľu 17. a 24. septembra o 16.00 hod. a napokon v stredu, 27. septembra o 17.00 hod.