CELKOM MALÉ DIVADLO a divadlo KUSY CUKRU tento štvrtok v Banskej Bystrici zahrajú divadelné predstavenie na motívy poviedky Gabriela Garciu Marqueza : Veľmi starý muž s veľkými krídlami, ktoré nazvali O skutkoch a jestvovaniach.

971054_10201158805316664_2048394922_nDivadelný štvrtok je názov cyklu, v ktorom sa prezentujú výnimočné inscenácie špičkových neprofesionálnych divadiel z rôznych kútov Slovenska. Stredoslovenské osvetové stredisko v rámci spomínaného cyklu pripravilo v Banskej Bystrici prvé tohtoročné predstavenie zo štyroch.

Vo štvrtok, 13.júna 2013 o 18:00 hod., v Komornej sále SOS na Dolnej ulici 35 predvedie svoju spoluprácu CELKOM MALÉ DIVADLO zo Starého Tekova spolu s divadlom KUSY CUKRU z neďalekej Kremnice. Spoločne naštudovali autorské predstavenie na motívy poviedky Veľmi starý muž s veľkými krídlami a nazvali ho O skutkoch a jestvovaniach. Divadlá so spomínanou inscenáciou získali 1.miesto v Nitrianskom kraji na festivale Na scény Kozárovce 2013. Oba súbory zároveň úspešne reprezentujú slovenské neprofesionálne divadlo aj na mnohých zahraničných festivaloch a prehliadkach.

Predstavenie O skutkoch a jestvovaniach je nonverbálnou pohybovou inscenáciou, v ktorej ide o hľadanie emocionálnej podstaty a vyjadrenia seba či okolitého sveta cez pohyb a gestá bez slov. Silná pohybová a metaforická výpoveď o našich skutkoch a samotnom jestvovaní sa odohráva na pozadí magického prostredia. Inscenácia je postavená v prvom rade na príbehu manželov a neskôr na stretnutí s anjelom. Anjel, ktorý sa pomerne vyčerpaný vplazí do hraničnej situácie smrti jedného z dvojice manželov, urobí zázrak a oživí ho, aby tak následne prežil všetky modelové situácie zlyhania človeka. Na záver sa sám stáva jeho obeťou. Vstáva z mŕtvych, aby sa odplazil a kdesi ďalej znovu prežil rovnakú skúsenosť ľudskej nepoučiteľnosti. Manželov zahrá  Petr Meszároš s Riou Meszárošovou a anjela Albín Štroffek alebo Peter Beniačik.