Samospráva chystá veľkú revitalizáciu zanedbaného banskobystrického Mestského parku. Otvorená samospráva, ku ktorej sme sa vstupom do EÚ zaviazali, žiada, aby sa takéto zásahy do mestských plôch prediskutovali s obyvateľmi.

Ako by mala teda vyzerať otvorená samospráva v našom meste? Ako to ovplyvňuje Mestský park? Aké sú plány pre Mestský park v najbližšej budúcnosti? Prečo je z hľadiska klimatických zmien dôležité ochraňovať podobné zelené plochy v mestách? Aké povinnosti máme ako člen EÚ pri správe zelene a ochrany životného prostredia v mestách? O čom je Európsky dohovor o krajine? Tieto a ďalšie otázky zodpovedajú hostia plánovanej diskusie s odborníkmi.

Diskusia, ktorá sa uskutoční v stredu 3. apríla, je súčasťou Týždňa občianskej participácie (1. – 12. apríl 2019). Hlavným cieľom tejto iniciatívy je Budúcnosť Európy, so zameraním na také typy komunitných aktivít, ktoré pomôžu spropagovať dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Aktívne využívanie volebného práva vo všetkých voľbách je výsledok zrelosti akejkoľvek demokracie.

Diskusia v stredu 3. apríla sa bude konať priamo v Mestskom parku v Banskej Bystrici, v jeho centrálnej časti pri historickom altánku. Začína sa o 16.30 h.

Hosťami diskusie budú: prorektor Technickej univerzity vo Zvolene Branislav Oláh, viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík a architekt Tomáš Sobota. Diskusiu bude moderovať Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Pred aj po diskusii sa v parku uskutočnia poznávacie prechádzky s odborníkom na stromy Ľubošom Vrbickým a odborníčkou na históriu Banskej Bystrice Lýdiou Búlikovou. V rámci prechádzok budú hovoriť o dôležitosti zelene v mestách, ich ošetrovaní, o tom, ako vznikol mestský park, prečo je národnou kultúrnou pamiatkou, ako takéto plochy ochraňuje Európska únia a o ďalších zaujímavých témach. Poznávacie prechádzky v parku budú v čase  14.30 – 15.00 h a 18.00 – 19.00 h.

Organizátorom podujatia je platforma NIE V NAŠOM MESTE, v spolupráci s Centrom komunitného organizovania, Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým okrášľovacím spolkom.

Viac informácií nájdete na Facebooku.