Milovníkov histórie a výtvarného umenia určite potešia podujatia, ktoré Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravuje na utorok 16. októbra.

Okrem už tradičného odkrývania tajomstiev depozitu v Matejovom dome to bude aj vernisáž prvej samostatnej výstavy Dionýza  Holescha na Slovensku.

Dobyl svet, no doma zostal zabudnutý

Dionýz Holesch dobyl svojou tvorbou takmer celý svet, no v rodnej Banskej Bystrici, žiaľ, upadol do zabudnutia. Pri príležitosti 35. výročia úmrtia sa preslávený maliar vracia do rodného mesta prostredníctvom jedinečnej výstavy Návrat Dionýza Holescha do Banskej Bystrice. Výstavu tvoria diela zo zbierky Dr. Štefana Kúseka a ďalších súkromných zberateľov, ako aj zo zbierok Stredoslovenského múzea (SSM).

Byť voľný a nespútaný ako divoké kone…

Dionýz Holesch sa narodil 9. februára 1910 v banskobystrickej aristokratickej rodine. Po štúdiách a absolvovaní povinnej vojenskej služby v Československej armáde sa mladý Dionýz rozhodol emigrovať. Nenechal sa však viesť obvyklým heslom „Go west!“. Naopak, vycestoval do Číny, kde už pôsobil jeho brat. V tom čase ešte začínajúci umelec netušil, že zo Slovenska odchádza navždy. V nasledujúcich rokoch Dionýz Holesch žil a pôsobil v Číne, Hongkongu, Japonsku, na Filipínach, Bali, v Austrálii, USA, Kanade, Anglicku, Mexiku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku a Španielsku. Jeho umenie obdivovali a kupovali zberatelia po celom svete. Maľoval najmä portréty, mestské veduty a krajinky. Od príchodu do USA v roku 1945 sa dominantnou témou jeho diel stali kone v neustálom pohybe, symbol Holeschovej vlastnej neutíchajúcej túžby po slobode, voľnosti a nespútanosti. Mal množstvo samostatných výstav po celom svete, získal viacero ocenení, jeho obrazy sa nachádzajú vo významných svetových galériách a múzeách ako i v súkromných zbierkach.

„Dionýz Holesch po sebe zanechal výraznú stopu vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobil, rodná Banská Bystrica o ňom však nevie. Je pre nás cťou uviesť prvú samostatnú výstavu obrazov Dionýza Holescha na Slovensku. Stredoslovenské múzeum je jedinou verejnou inštitúciou na Slovensku, ktorá má vo svojich zbierkových fondoch diela Dionýza Holescha. Radi vzdáme hold Banskobystričanovi, ktorého blízki príbuzní stále žijú v našom meste, a pripomenieme si tak jeho významné jubileum,“ pozýva na výstavu Elena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky SSM.

„Aj napriek tomu, že sa Dionýz Holesch do Banskej Bystrice už nikdy nevrátil, na Slovensku zanechal viacero svojich diel. Niektoré obrazy sa k nám vrátili o niečo neskôr. Stredoslovenskému múzeu sa podarilo zostaviť pestrú kolekciu jeho diel a každý návštevník si tak bude môcť pozrieť rannú aj neskorú tvorbu Dionýza Holescha,“ dodáva kurátor výstavy, Rastislav Molda.

Vernisáž výstavy Návrat Dionýza Holescha do Banskej Bystrice sa uskutoční v utorok 16. októbra o 16:00 h v Thurzovom dome a jej súčasťou bude aj komentovaná prehliadka o živote a diele autora. Výstava potrvá do 31. januára 2019.

V Bystrici sa darilo aj astronómii

Októbrové odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea (SSM) bude doslova hviezdne. V Matejovom dome sa bude hovoriť o jednej z najstarších vied o prírode – astronómii.

Banská Bystrica bola vždy prosperujúcim mestom s množstvom učencov, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Výnimkou nebola ani astronómia a priamo v meste možno nájsť viacero astronomických pamiatok. Mnohí Bystričania nevedia napríklad o slnečných hodinách, ktoré sa nachádzali na hodinovej veži alebo na budove bývalého jezuitského gymnázia.

Vladimír Klemanič

V zbierkach SSM sa nachádza viacero predmetov, ktoré sú úzko prepojené s astronómiou. Na októbrovej prednáške budú mať návštevníci možnosť prezrieť si hvezdársky ďalekohľad a tabuľky z 19. storočia, ktoré sa používali na pozorovanie a predpovedanie pohybu objektov na oblohe. Mimoriadne unikátnym predmetom je aj fragment prenosných cestovateľských slnečných hodín. Tieto prenosné slnečné hodiny boli obľúbené v časoch obchodných výmen tovarov a používali ich politickí, vojenskí a cirkevní hodnostári. Hoci podmienky pre rozvoj astronómie na území Slovenska v 16. a 17. storočí neboli ideálne, najväčší záujem o astronómiu a astronomickú observačnú činnosť prejavili práve stredoslovenské banské mestá.

„Jedným z najznámejších Banskobystričanov, ktorí zasvätili svoj život astronómii a astrológii, bol Jakub Pribicer, autor najstaršieho astronomického spisu na území Slovenska,“ hovorí prezrádza kustód SSM Vladimír Klemanič, ktorý bude sprievodcom októbrového odkrývania tajomstiev depozitu o jednej z najstarších vied o prírode a pamiatkach s ňou spojených.

O astronómii v Banskej Bystrici, o Jakubovi Pribicerovi ale aj o mnohých ďalších banskobystrických astronomických bádateľoch sa milovníci histórie dozvedia na prednáške v utorok 16. októbra o 17:00 h v Matejovom dome.

Poznačte si do kalendára

Ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu SSM sa uskutoční v utorok 20. novembra o 17:00 h v Matejovom dome. Historik Peter Račko bude hovoriť na tému Karol Kuzmány a Banská Bystrica. Decembrový depozit s historikom Filipom Glockom bude venovaný zlatníkovi Samuelovi Libayovi a jeho dielam v SSM (utorok 11. decembra o 17:00 h v Matejovom dome).

Nenechajte si ujsť ani pokračovanie jesenného cyklu prednášok o dejinách Európy vo včasnom stredoveku Výpravy do (čias) barbarskej Európy. Témou novembrovej prednášky budú Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci? Prednášať bude Jakub Morawiec z Inštitútu histórie Sliezskej univerzity v Katowiciach (v stredu 14. novembra o 17:00 h v Thurzovom dome).