Uvoľňovanie frekvencií pre mobilné a dátové siete a tiež skvalitňovanie vysielania a rozširovanie jeho ponuky sú dôvodmi, pre ktoré v týchto mesiacoch na Slovensku prebieha plošná zmena digitálneho televízneho vysielania.

Digitálne televízne vysielanie cez anténu využíva podľa prieskumu prevádzkovateľa siete a tiež poskytovateľa služieb v sieti – spoločnosti Towercom, ako výhradnú formu príjmu signálu približne 16% domácností. Avšak podľa prieskumov až zhruba dvojnásobný počet domácností využíva príjem digitálneho signálu celkovo, a teda popri inej forme príjmu televízneho signálu, napríklad pre ďalšie prijímače v domácnosti či na chalupách a podobne.

Preladenie z večera do rána

Ak patríte medzi ľudí, ktorí prijímajú televízny signál touto formou, v Banskej Bystrici a okolí bude potrebné preladiť televízory prijímajúce voľné digitálne vysielanie v utorok, 6. augusta. Vysielací kanál v Banskej Bystrici sa mení pri troch zo štyroch digitálnych multiplexov vysielajúcich z vysielača Laskomer.

Prvý multiplex, v ktorom voľne vysiela TV LUX a kódovane programy JOJ Cinema, Sport 1, Sport 2 a ČT 1 a ČT 2 prechádzajú zo 49. kanálu na kanál 47.

Druhý multiplex, v ktorom voľne vysielajú TV JOJ, JOJ PLUS, WAU a TA3 mení svoj vysielací kanál z 51. na kanál 37.

Tretí, takzvaný verejnoprávny multiplex, v ktorom vysielajú televízne kanály RTVS Jednotka a Dvojka v SD aj HD verziách, zatiaľ zostáva bez zmeny vysielať na 33. kanáli.

Štvrtý multiplex, ktorý slúži výlučne pre programy šírené kódovane pre službu Plustelka a jej abonentom ponúka celkom sedemnásť programov, ďalej nebude vysielať na 40. ale 30. digitálnom kanáli.

Bez zmeny nateraz zostávajú aj ďalšie regionálne digitálne frekvencie v meste, na ktorých je šírený program televízií. Ide o službu spoločnosti Towercom Plustelka viac s ďalšími programami, ktorá vysiela na 44. kanáli v DVB-T2 z centra Banskej Bystrice či niekoľko programov šírených v štandardnom DVB-T z 23. kanálu zo Sásovej.

Zmena technológií si vyžiada novšie televízory

Prelaďovaním sa zároveň Slovensko približuje ku prechodu na novšiu technológiu digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T2. V praxi to znamená, že niektoré staršie televízory nemusia bez doplnkového set-top boxu vedieť spracovať novým spôsobom šírený digitálny signál.

V rámci aktuálnej zmeny dochádza napríklad k prechodu prvého multiplexu na nový štandard. To bude v praxi znamenať, že ak ste z neho dosiaľ napríklad prijímali voľne vysielanie TV LUX, po novom si už tento kanál naladíte len s prijímačom umožňujúcim spracovanie signálu DVB-T2.

Prevádzkovateľovi vysielačov to umožní v rámci tohto multiplexu umiestniť výrazne vyšší počet kanálov vo vyššej kvalite. Porovnateľne, ako je tomu napríklad pri štvrtom multiplexe, ktorý túto technológiu už využíva.