Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera sa 21. až 23. novembra uskutoční v Banskej Bystrici deviaty ročník medzinárodného diskusného fóra o ľudských právach HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?

Tento rok bude témou podujatia posilňovanie demokracie v regiónoch ako prevencia rastu voči extrémizmu. Stane sa tak v spolupráci s II. ročníkom ľudskoprávnej konferencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Od posledného uskutočneného fóra sa geopolitická situácia vo svete zmenila po agresívnom útoku Ruskej federácie na Ukrajinu. Uznávanie demokratických hodnôt a princípov sa v súčasnosti preukázalo ako kľúčové pre budúce napredovanie ľudstva. Práve preto bude na konferencii venovaná pozornosť témam ľudských práv a demokracie, ako pilierov stability.

„Dekáda, v ktorej žijeme a je pred nami, bude možno veľmi dôležitá z hľadiska toho, akým spôsobom bude ľudstvo a táto planéta ďalej fungovať, bez ohľadu na to, či hovoríme o otázkach demokracie, slobody, ľudských práv, environmentálnych otázkach alebo technologickom rozvoji, všetky sú v podstate mimoriadne dôležité a vzájomne prepojené,“ povedal Peter Terem, profesor z Univerzity Mateja Bela pri vzniku Inštitútu pre demokraciu pri UMB, ktorý spolupracuje na tohtoročnom Human Fore.

Hosťami konferencie budú zahraniční aj domáci hostia a hostky. Pozvanie do panelov prijali aj Volker Türk, vysoký komisár OSN pre ľudské práva, Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva Andrea Cairola, UNESCO, Annika Markovic, veľvyslankyňa Švédska, Darius Čekoulis, veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva a rodovú rovnosť Litvy, Emine Dzhapparova, prvá námestníčka ministra zahraničných vecí Ukrajiny. Do diskusií prijali pozvanie aj Mária Patakyová, predchádzajúca ombudsmanka, Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu, Martin Klus, bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR, Michal Vašečka, Bratislava Policy Instute, Martin Bútora,, Inštitút pre verejné otázky, Ján Orlovský, Migračný úrad MV SR a ďalší.

„Občianska spoločnosť, ktorá stavia na princípoch tvorby tolerantných lokálnych komunít, môže zmierňovať dopady politického zápasu, ktorý je evidentný nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európskej únie alebo vo Veľkej Británii, či Spojených štátoch amerických. Reflektujúc na tieto globálne spoločenské tendencie sme sa rozhodli prostredníctvom podujatia HUMAN FORUM spájať ľudí a organizácie, zohrávajúcich významnú rolu v budovaní zdravých demokratických lokálnych komunít.“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu HUMAN FORUM.

Súčasťou podujatia bude aj ekumenická bohoslužba v kostole Sv. Kríža v Banskej Bystrici. Iniciátorom konferencie je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Inštitút pre Demokraciu pri UMB, v spolupráci s Centrom komunitného organizovania a Nadáciou Ekopolis.

Partnermi podujatia sú Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémia umení, Artforum, Záhrada – CNK a Štátna vedecká knižnica. Podujatie sa koná bez nároku na poplatok.

Na podujatie je odporúčané sa registrovať. Kompletný program je zverejnený na webstránke humanforum.sk.