V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica zachránili život 9-ročnému chlapcovi chorému na chrípku.

Chlapca preložili na pracovisko II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (II. KPAIM) v DFNsP Banská Bystrica z bratislavskej nemocnice so závažným respiračným zlyhaním vyvolaným vírusom chrípky v priamom ohrození života. V Bratislave vyčerpali všetky dostupné konzervatívne liečebné postupy, stav pacienta sa však nezlepšil. Nebolo možné zabezpečiť dostatočné dodanie kyslíka do organizmu v dôsledku čoho reálne hrozilo, že pacient neprežije.

Na II. KPAIM bol u neho aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie. Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi, a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi, pomocou špeciálneho prístroja, ktorý krv okysličí v mimotelovom obehu. Uplatňuje sa najmä v prípadoch závažného zlyhania pľúc, kedy nie sú schopné dýchať. Pacient bol následne už v stabilizovanom stave preložený späť do bratislavskej nemocnice.

II.KPAIM disponuje možnosťou napojiť v závažných prípadoch pacienta na mimotelovú oxigenáciu a takto zabezpečiť dostatočnú dodávku kyslíka do organizmu. Uvedenú liečbu sú schopní poskytnúť všetkým pacientom, vrátane novorodencov. V minulosti bolo nutné pacientov so závažným zlyhaním dýchania prekladať na zahraničné pracoviská, nakoľko na Slovensku nebolo možné poskytnúť túto život zachraňujúcu liečbu deťom všetkých vekových skupín. Pracovisko v banskobystrickej detskej nemocnici disponuje vysoko erudovaným tímom odborníkov a aj touto liečebnou metódou sa zaraďuje medzi pracoviská európskeho a svetového štandardu.