Plánované umiestnenie ihriska sa zmenilo. Betónové skruže nateraz v parku ostanú, ich odstránenie by bolo finančne nákladné.

Snímka0128
Tu bude stáť nové ihrisko.

V marci odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva 30-tisíc eur na vybudovanie detského ihriska pod Pamätníkom SNP. Pôvodný zámer bol rekonštruovať existujúci priestor s preliezkami, nakoniec však došlo k zmene plánu.

Betónové skruže sú autorským dielom, ich majiteľ však súhlasil s odstránením, vzhľadom k stavu v akom sa nachádzajú. „Od ľudí, ktorí v minulosti na tom robili, vieme, že sú tam vyše metrové základy. Odstránenie tohto všetkého, vyrovnanie terénu či vysadenie trávy, by pohltilo veľa finančných prostriedkov. Plus je tu riziko blízkosti cesty,“ informovala na zasadnutí komisie životného prostredia Ivana Barlíková z mestského úradu, ktorá ma projekt na starosti.

Detské ihrisko kvôli tomu vyrastie v inej časti parku pod Pamätníkom SNP, nachádzajúcej sa ďalej od cesty, bližšie k hotelu Lux. Jeho súčasťou by mala byť aj trampolína zabudovaná v teréne.

Na ihrisko prispeje aj teplárenská spoločnosť STEFE sumou 15 000 eur, dovedna sa teda preinvestuje 45 000 eur. Začiatok prác sa predpokladá na začiatok júla resp. augusta. Samotná realizácia by mala byť rýchla, v priebehu dvoch dní.