Ihriská, ktoré sú už v súčasnosti opäť otvorené, musia spĺňať minimálne nariadenia. Počet detí v priestore už obmedzený nie je, avšak prevádzkovateľ musí dbať na starostlivosť o pieskovisko.

V nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 a v súlade s postupným uvoľňovaním a plánom otvárania prevádzok je v súčasnosti už možné využívať aj ihriská občianskej vybavenosti nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí.

Ruší sa povinnosť zo strany prevádzkovateľa ihriska zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, u detí povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov povinnosť zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali.

„Rodičom alebo osobám, ktoré  sprevádzajú deti na ihrisku sa odporúča mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk, ktorý deti použijú najmä pri opúšťaní ihriska, pred konzumáciou stravy,“ vysvetľuje Katarína Slotová z Oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.  Deťom je ďalej potrebné stále zdôrazňovať význam dôkladného umývania si rúk, a to nielen pred konzumáciou stravy. Po návrate domov  by vždy prvá cesta mala viesť do kúpeľne k umývadlu s mydlom a tečúcou vodou.  Nosenie rúšok dospelých v exteriéri je dobrovoľné.

„Ak je súčasťou ihriska pieskovisko, potom je prevádzkovateľ povinný  piesok pravidelne prehrabať, raz za týždeň preliať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie,“ dopĺňa Katarína Slotová.