Centrum Múdre sovy vzniklo v Banskej Bystrici pred viac ako siedmimi rokmi. Hlavným poslaním je rešpektovať deti a ich rodičov a vytvoriť priestor, kde by spoločný čas strávili užitočne a naučili sa aj niečo nové. Cieľ organizovania kurzov pre deti a rodičov je jasný. Priniesť viac pohody do každodenného rodinného života.

Katarína Lahová je mamou troch detí, vyštudovanou pedagogičkou a zakladateľkou vzdelávacieho a voľnočasového centra Múdre sovy. V rozhovore nám prezradila, čo ju viedlo k založeniu centra, čo centrum deťom a ich rodičom ponúka a ako vníma dôležitosť detského nasmerovania do dospelosti.

Ako nápad založiť centrum Múdre sovy vznikol? S akým zameraním ste do tohto projektu vstupovali? 

V roku 2013 ma oslovila partia mamičiek, či by som neurobila krúžok Montessori pre ich 1,5 ročné deti. Bola som vtedy na materskej s mojimi dvojčatami a nechcela som od nich odchádzať, tak mamičky chodili k nám domov. Vytvorila som Montessori herňu v našej obývačke. Mala som na to veľa zaujímavých pomôcok. Tie sa mi však doma už nemestili. Bolo potrebné vytvoriť väčší a verejný priestor, kde by som mohla rodičov inšpirovať, aby rozvíjali dieťa rôznorodými aktivitami.

Mali ste pocit, že zmysluplné stretnutia detí a rodičov v Banskej Bystrici chýbajú? 

V tom čase tu už existovali materské centrá. Ja som chcela ponúknuť rodičom s deťmi hru s výhradne drevenými kvalitnými hračkami a Montessori pomôckami. Vieme, že tieto pomôcky sú drahé. Kvalitné rozvíjajúce pomôcky a hračky z dreva či textilu som teda nakúpila ja a prenajala si prvý priestor v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda, kde si mohli hračky aj pomôcky rodičia s deťmi vyskúšať bez toho, aby ich sami kupovali.

Vo vašom centre organizujete niekoľko kurzov. Jedným z nich je kurz prípravy detí do školy. Čo je jeho náplňou a prečo by nám malo záležať na tom, aby sme ho s deťmi absolvovali?

Snažíme sa pomáhať deťom, aby boli prijaté do školy. Aby ich prechod do školy nebol stresujúci. U nás si postupne precvičia všetko, čo sa od nich na zápise do základnej školy bude vyžadovať a nezostanú potom zaskočené. Kurz vedie predškolská pedagogička. Vytvára aktivity na mieru podľa zoznamu „Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do školy“. Na kurze rozvíjame matematické predstavy, grafomotoriku, aj sociálne zručnosti.

V akom časovom období kurz prebieha? Je ešte možné sa prihlásiť? 

Kurzy sú v ponuke počas celého roka. Momentálne začína nový kurz. Rodičia sa môžu prísť pozrieť na otvorenú lekciu 21. alebo 28. apríla. Na všetky kurzy sa prihlasuje cez našu webovú stránku. Kurz potrvá 10 týždňov, do 30. júna, a to aj s možnosťou, pokračovať cez prázdniny. Deti dostanú ku kurzu jednu bonusovú lekciu grátis.

Ďalším zaujímavým kurzom je osamostatňovanie detí. Môže byť citlivosť detí veľkou prekážkou v nástupe do škôlky? 

Deti sú citlivé a je potrebné to rešpektovať. Prekážkou k hladkej adaptácií do škôlok je zle postavený systém, ktorý nerešpektuje citlivosť dieťaťa a puto rodič dieťa. Násilne dieťa od rodiča odtŕha počas prvých dní v novom prostredí škôlky.

Akým spôsobom dieťa na tento veľký krok pripraviť bez emočného stresu?

V našom centre pracuje tím pedagógov, ktorí sa už viac rokov témou osamostatňovania zaoberajú. Všetky naše lektorky majú špeciálny kurz komunikačných zručností „ Parrent effectiveness training“ alebo po slovensky „Výchova bez porazených“. Vedome pristupujú k deťom tak, aby im nespôsobili traumu z odlúčenia.

Zúčastňujú sa kurzu osamostatňovania aj rodičia detí?

Program môže dieťa navštevovať prvý mesiac s rodičom. Vzťah s rodičom aj dieťaťom si vytvárame postupne a citlivo, aby medzi nami vznikla dôvera. Keď sa obaja cítia bezpečne, potom dieťa dobrovoľne nechá rodiča odísť. Deje sa to prirodzene a výhradne bez násilia a plaču. Pravý opak toho, ako sa to deje v realite v našich škôlkach. Necitlivé oddelenie dieťaťa od matky, prudké odlúčenie na osem hodín, spôsobuje deťom traumu niekedy na celý život.

Čo je pravdy na tom, že sa väčšinou dieťa dokáže rýchlo adaptovať, no rodičom to ide omnoho ťažšie? 

Dieťa sa dokáže rýchlo adaptovať, ale iba v bezpečnom prostredí. Bezpečne sa cíti s matkou alebo človekom, ktorému dôveruje. Aj rodič potrebuje cítiť bezpečie pre svoje dieťa. My sme náš osamostatňovací program postavili na základni bezpečného prostredia. Preto k nám deti tak radi chodia.

Máte kurzy aj pre rodičov? Asi je potrebné zosúladiť to na oboch stranách. 

Nikto nás v škole neučil, ako správne vychovať svoje dieťa. Chceme ho vychovať zdravo sebavedomé a samostatné. Ale ako na to? Väčšinou to robíme intuitívne a spontánne alebo po vzore našich rodičov. Môžeme si prečítať knihy o výchove, ale ako uviesť nové prístupy do praxe? Ja som zmeny uskutočnila, keď som sa stala certifikovanou lektorkou kurzu komunikačných zručností pre rodičov, rovnako ako naše lektorky. Kurz zostavil známy psychológ Thomas Gordon. Tento kurz sa vyučuje v päťdesiatich krajinách sveta. Je nabitý zaujímavou teóriou zo psychológie dieťaťa, ale je aj vysoko praktický. Na kurze sa rodič alebo pedagóg naučí ako pestovať vzťahy založené na rešpekte. Každú lekciu sa učí novú zručnosť, ktorú si doma skúša v praxi. Ak si chcete vedome vylepšiť vzťahy v rodine, môžete to urobiť hneď, kurz práve začína. Ak sa prihlásite cez formulár na našej webovej stránke, môžeme Vám poslať záznam z otvorenej lekcie kurzu a potom sa rozhodnete, či by sa vám to páčilo.

Ani sa nenazdáme a máme tu leto, s ním prázdniny, a tiež potrebu zorganizovať deťom voľný čas. Má vaše centrum v ponuke letné aktivity pre deti? 

Celé leto máme denné tábory na rôzne témy ako napríklad Cesta okolo sveta, Pokusy a čary, alebo Stroj času. Tento rok organizujeme tábor Zverinec 2. V centre máme niekoľko zvieratiek a deti ich milujú. Naučia sa o ne starať a nazrú aj do sveta šeliem, či podmorského sveta. Pripravia darčeky pre zvieracie útulky. Ak vaše dieťa zvieratá zbožňuje, ale nechcete mať zverinec doma, prihláste ho k nám. Tábory sa nám rýchlo plnia, odporúčame rodičom, aby deti prihlásili už počas apríla.

Centrum Múdre sovy je orientované na najmenšie deti. Zastávate názor, že je dôležité, budovať s deťmi zdravé vzťahy už od malička, nakoľko zlé vzťahy v detstve môžu ovplyvniť vzťahy v dospelosti?

Áno, je to tak. Platí to nielen v kurze pre rodičov, ale aj pre učenie jazykov, či rozvoj detskej osobnosti. Čo sa týka rozvoja dieťaťa a výchovy, naše centrum je zamerané na prevenciu, ktorú je najlepšie robiť odmalička. Z tohto dôvodu odporúčam kurz o výchove pre rodičov absolvovať ihneď ako dieťa začne rozprávať, aby sa rodičia vyhli tomu, že si vytvoria nežiadúce stereotypy v komunikácií. Avšak nikdy nie je neskoro. Ak k nám prídu do kurzu „Výchova bez porazených“ rodičia, ktorí chcú zlepšiť vzťahy s deťmi v puberte, aj to je možné. Vždy hovorím, že kde je vôľa, tam je cesta.

Ešte vždy v spoločnosti počuť mnoho ohlasov starších generácií na málo prísnu výchovu dnešných detí. Hovorí sa o rozmaznávaní a neschopnosti naučiť ich zodpovednosti a cieľavedomosti. Čím to je, že sa tak zmenil pohľad na výchovu? Povedali by ste, že dnešných štyridsiatnikov rodičia nevychovali správne? 

V období komunizmu sa „nosila“ autoritatívna výchova v rodinách aj v spoločnosti v postoji voči dospelým. Príkazy a zákazy bez možnosti povedať svoj názor. Mali sme málo informácií zo sveta. Teraz ich je až priveľa a je ťažké zorientovať sa v tom, čo je správne. V kurzoch ktoré lektorujem, stretávam rodičov, ktorí cítia, že im autoritatívny prístup nesedí. Ale nevedia ako to zmeniť. Niektorí priznávajú, že skĺzli k bezhraničnej výchove, kde si všetko diktuje ich dieťa. Vtedy rodič potláča vlastné potreby a nie je vnútorne spokojný. V našom kurze o výchove si môžu rodičia pekne poupratovať vo výchovnom prístupe a uvedomiť si vlastné konanie. Učíme rodiča sebapoznaniu jeho potrieb, takisto ako potrieb dieťaťa. Kurz „Výchova bez porazených“ je postavený na vzájomnom rešpekte. Riešenia na výchovné problémy si v kurze šije rodič na mieru podľa potrieb rodiny. Od nás dostane silný nástroj. Komunikačné zručnosti a vedomosti zo psychológie dieťaťa. Vzťah je potom obojstranne vyvážený. Spokojný rodič, spokojné dieťa, pohoda v rodine. V rodine plnej rešpektu vyrastie zdravo sebavedomé a šťastné dieťa.

Asi najdôležitejšie je, pristupovať ku všetkému s mierou a zdravým rozumom a k spolunažívaniu detí a rodičov zvlášť. Je možné zhrnúť do pár bodov, čomu by sme mali dať vo výchove absolútnu stopku? 

Stopku treba dať podľa môjho názoru príkazom, zákazom a trestom bez vypočutia pocitov a názorov dieťaťa a najmä bez vysvetlenia dôvodu. Hovorím aj o trestoch psychických, respektíve sociálnych, akými sú zatváranie dieťaťa do izby a iné. Tieto praktiky ničia naše vzťahy nielen s deťmi. Taký vzťah, kde dieťa poslúcha zo strachu a nemôže povedať ako sa cíti, ničí detskú osobnosť. Dieťa sa cíti nepochopené, nemilované a naučí sa nenávisti voči autorite aj svetu. Tam, kde dieťa bezhlavo poslúcha, bude poslúchať aj teenagera v partii, do ktorej sa dostane v puberte. A to je nebezpečné. Môže sa stať iniciátorom šikanovania, pretože sa chce pomstiť. Alebo obeťou šikany, pretože sa naučilo, že bezhlavo poslúchať, je správne.

Čo je nevyhnutné dieťa naučiť? 

Spoznať svoje aj naše pocity a potreby v rodine a dať mu priestor spoznať na vlastnej koži dôvod, prečo je správne konať istým spôsobom. Ak je dieťa vypočuté, pochopené a môže dávať návrhy riešení, učí sa byť empatické a tvorivo a kriticky myslieť. Stáva sa tak samostatné v riešení vlastných a rodinných problémov. Tu osobnosť dieťaťa rastie k zdravému sebavedomiu, aby mohlo prežiť šťastný život a naučilo sa s pokorou pristupovať k okolitému svetu a prírode.

Na záver ešte jedna zásada. Dieťa sa učí napodobňovaním. Dennodenne nás pozoruje a veľmi dobre počúva. Či sa nám to páči alebo nie, následne opakuje naše frázy. Je to celé vlastne veľmi jednoduché. Stačí, keď sa nebudeme riadiť príslovím „vodu káže – víno pije“. Stačí, ak sa budeme správať určitým spôsobom a deti sa od nás všetko spontánne naučia. Ak by som to teda mala zhrnúť, radšej pribrzdiť, keď blikne oranžová a ďalej nepokračovať na červenú.