Banskobystrické Divadlo pod Balkónom, v spolupráci so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odborom Marketingová komunikácia a reklama, pripravilo koncom minulého roka zaujímavú výtvarnú súťaž pre deti.

Situácia v školách v tomto, stále pretrvávajúcom covidovom období, nie je jednoduchá. Najmä v nižších ročníkoch musia učitelia vynaložiť viac úsilia, aby deti motivovali pracovať a vytvorili im prostredie, ktoré ich bude baviť a vyučovanie budú brať ako istú formu zábavy.

Banskobystrické Divadlo pod Balkónom, ktoré sa zameriava na detské divadelné predstavenia, v spolupráci so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odborom Marketingová komunikácia a reklama, prišlo začiatkom decembra minulého roka so zaujímavým nápadom. Vyhlásilo súťaž, v ktorej mali žiaci za úlohu nakresliť svoj divadelný príbeh o tom, ako prežívali prvú vlnu pandémie alebo svoju obľúbenú rozprávku. Súťaž bola určená žiakom prvého stupňa vybraných banskobystrických základných škôl. Konala sa na sociálnej sieti od 9. do 22. decembra a divadlo sa ňou snažilo spríjemniť deťom súčasnú situáciu a dať im možnosť rozvíjania fantázie pri kreslení, ktorej sa nekládli žiadne medze.

Vianočné kreslenie malo úspech. Téma deti zaujala a organizátori súťaže dostali množstvo  krásnych divadelných príbehov. Vybrať víťazov bolo veľmi náročné, no napokon vybrali sedem divadelných príbehov, ktoré ocenili vstupenkami na predstavenia Divadla pod Balkónom.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov