Ku krajšiemu vzhľadu Banskej Bystrice prispejú v najbližších dňoch desiati dlhodobo nezamestnaní.

V stredu sa na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici slávnostne podpisovali pracovné zmluvy v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“. Projekt vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podporuje pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania.

mestský-úrad1Pri realizácii národného projektu sa bude aplikovať   nástroj politiky zamestnanosti s názvom „medzitrh práce“. Cieľom je okrem zamestnania poskytnúť ľuďom aj pomoc. Tento nástroj rieši prechod od nezamestnanosti na otvorený trh práce.

„Mesto Banská Bystrica, v rámci svojej sociálnej politiky, má záujem riešiť jeden z najväčších sociálnych problémov a síce dlhodobú nezamestnanosť. Okrem toho, že sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny snažíme pomôcť uchádzačom o zamestnanie, táto činnosť prispieva aj k zlepšovaniu kvality života v meste. Vďaka naplánovaným prácam bude Banská Bystrica čistejšia a krajšia,“ hovorí Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Desiati vybraní zamestnanci, zaradení ako pomocní pracovníci, podpísali dnes pracovnú zmluvu s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých n. o. V rámci projektu budú natierať hrdzavé zábradlia v štyroch lokalitách Banskej Bystrice. Šiesti uchádzači o zamestnanie budú v rámci dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti) vykonávať ako aktivisti medzitrhu práce dohľad nad pomocnými pracovníkmi

„Banská Bystrica realizovala pilotný projekt Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, kde sme boli úspešní. Dnes nadväzujeme na tieto úspechy využitím ďalších nástrojov. Verím, že výsledky budú rovnako dobré. Dúfam, že pomôžeme niektorým ľuďom nájsť si prácu aj po skončení projektu a prostredníctvom riešenia dlhodobej nezamestnanosti prispejeme k skrášleniu mesta,“ objasňuje vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica, Mária Filipová.