Dvadsiaty šiesty aprílový deň je od roku 2001 venovaný Svetovému dňu duševného vlastníctva, ktorý je podporovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Téma duševného vlastníctva je stále aktuálnejšia najmä vzhľadom na internetové pirátstvo, ale aj neustále i nevedomé zneužívanie nápadov iných.

ÚPV SRDuševné vlastníctvo chránia zákony, ale nápady a konkrétne názvy, slogany, logá, grafické motívy a množstvo iných vecí si môžete pred zneužitím ochrániť aj registráciou ochrannej známky. Registrujú sa takisto dizajny, ale aj úžitkové vzory a samozrejme patenty vynálezov. Celú takúto činnosť na Slovensku zastrešuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý sídli práve v Banskej Bystrici a pre mnohých obyvateľov Fončordy je tento názov len zástavkou MHD. Práve v dnešný deň (26. apríla) môžete bližšie činnosť tohto úradu spoznať aj vy. Prebieha tu totiž deň otvorených dverí, počas ktorého sa o činnosti úradu dozviete viac. Okrem toho si môžete pozrieť expozíciu falšovaného tovaru zadržaného colníkmi a dozvedieť sa čo to viac aj o nebezpečnom falšovaní liekov. V rámci sprievodného programu dnes prebehne aj slávnostné odovzdanie už 60-tisíceho osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra ÚPV SR. Počas dňa bude zároveň v priestoroch úradu prebiehať konferencia „Duševné vlastníctvo na Slovensku“ s podtitulom „Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo — falošné nádeje, skutočné hrozby“.