Hlavnou témou tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti AIDS, ktorý si pripomenieme 1. decembra, je Nulový počet úmrtí. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka.

Vyjadrenie spolupatričnosti, poučenie i zábavu vo štvrtok večer (1. decembra 2011) ponúkne akcia v Klube 77, Červená neznamená stop. Piaty rok sa v Banskej Bystrici realizuje aj podujatie „Hrou proti AIDS“, na ktorom sa zúčastňujú mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať možnosť mládeži netradičným spôsobom – hrou, získať základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiaducim otehotnením, ako aj premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách.

„K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 28 HIV pozitívnych ľudí, u siedmich z nich už prepuklo ochorenie AIDS,“ uviedol MUDr. Pavol Lokša z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Poradenstvo pre klientov vykonáva priamo v poradni, kde tiež vykonáva klientom odbery krvi alebo na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. „Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom,“ uviedol MUDr. Lokša.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvým je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív – asociačné ochorenie a posledným štádiom je už samotný AIDS. Vírus imunitnej nedostatočnosti človeka je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich, alebo ich znefunkčňuje. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho človek môže ľahšie dostať rôzne infekčné choroby. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi, z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri dojčení. Podľa odhadov odborníkov spoločného programu OSN a organizácie UNAIDS (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS) žije na svete okolo 34 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV, približne 68 percent z toho v krajinách subsaharskej Afriky. Celkovo vlani zomrelo na následky AIDS 1,8 milióna ľudí. Zhruba 700.000 infikovaným sa podarilo zachrániť život pomocou liekov. Počet nových prípadov ochorenia HIV vo svete poklesol vlani na rekordne nízku úroveň 2,67 milióna. Oproti roku 1997, keď šírenie ochorenia dosiahlo vrchol, to predstavuje pokles o 21 percent. Správu Spoločného programu OSN na boj proti HIV/AIDS, na základe údajov zo 63 krajín sveta vypracovali experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a UNAIDS.