Centrum komunitného organizovania BB (CKO BB) už od augusta 2009 realizuje v spolupráci s partnerskými organizáciami z ďalších krajín (Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko) projekt, ktorého cieľom je výmena skúseností partnerských organizácii s rôznymi formami práce v komunite (mestské štvrte), budovanie komunitných centier, podpora občianskych iniciatív, zapájanie verejnosti do spolupráce so samosprávou a pod.

V rámci projektu sa od jesene 2010 uskutočnili tri študijné cesty partnerov projektu. Prvá sa konala v októbri 2010 v Amsterdame, kde hosťujúca organizácia NEAG – Alternatives to Violence prezentovala rôzne formy riešenia konfliktov v komunitách. Ide o riešenie konfliktov medzi obyvateľmi komunít, najmä etnicky zmiešaných. Ďalšie stretnutie sa konalo vo februári 2011 v Oslo. Hostiteľská organizácia – Department for Culture and Community Affairs, District Sagene, prezentovala činnosť komunitných centier zriaďovaných a podporovaných samosprávou.

Komunitné centrum v Nórsku

Tohto stretnutia sa zúčastnili aj zamestnankyne banskobystrickej samosprávy, Mária Filipová a Jana Miková. Z tejto cesty sme Vám začiatkom apríla sprostredkovali aj fotogalériu a ešte koncom marca sme poskytli aj prvé informácie o plánovaní komunitných centier v Banskej Bystrici. A tretie stretnutie sa konalo v apríli v Maďarsku. Civil College Budapest prezentovali svoje aktivity v oblasti socio-ekonomického rozvoja najmä vidieckych aktivít.

Dnešné stretnutie s primátorom

Organizovanie občanov v komunitách s cieľom ich zapojenia do verejného života, komunitné plánovanie sociálnych služieb a fungovanie komunitných centier v mestách – to sú témy, o ktorých dnes (15. júna 2011) s primátorom Banskej Bystrice Petrom Gogolom hovorili odborníci z nórskeho Oslo. Delegácia z tamojšej samosprávy, konkrétne z Oddelenia pre kultúru a komunitné záležitosti prišla do Banskej Bystrice na pozvanie CKO BB.

Napriek tomu, že v našom meste pôsobia desiatky mimovládnych organizácií a neziskových subjektov, s fungovaním komunitných centrier máme zatiaľ len málo skúseností. Práve preto sú dobré príklady z praxe pre nás veľmi dôležité. Ceníme  si každú radu našich zahraničných partnerov, ktorú budeme môcť aplikovať v praxi“, skonštatoval po stretnutí primátor Peter Gogola.

Susan M.Guerra, riaditeľka oddelenia pre udržateľný rozvoj komunít, Andreas Fætten, riaditeľ Komunitného Centra a Morton Nordlie zo samosprávy mesta Oslo, mestskej časti  Sagene, informovali o svojich skúsenostiach s budovaním komunít. Podľa nich je dôležité, aby samospráva vytvárala platformu, na ktorej sa komunitná práca môže rozvíjať.

Záverečné stretnutie projektu sa uskutoční od zajtra (16. júna) do soboty 18. júna 2011 v Banskej Bystrici a vo Zvolene.