Dopravné nehody, vážne úrazy, kruté ľudské tragédie poškodzujúce zdravie človeka, náročné operácie. Udalosti, ktoré každodenne zasahujú do našich životov a vyžadujú si pomoc transfúznych staníc. Nie nadarmo sa hovorí, že krv je najdôležitejšia životná tekutina. Práve v spomínaných okamihoch je nevyhnutná a rozhoduje o ďalšom osude človeka.

Zásoby krvi v jednotlivých slovenských transfúznych staniciach sú nie vždy postačujúce a každá pomoc zo strany darcov je vítaná. Už čoskoro budú mať ochotní ľudia možnosť darovať krv na transfúznej stanici v Banskej Bystrici. Z iniciatívy Vladimíra Ivana, z Občianskeho združenia New Faces, ktoré je zároveň organizátorom veľkého charitatívneho projektu Vyčarujme deťom úsmev, zameraného na pomoc detským pacientom Kliniky hematológie a klinickej onkológie, vzniká ďalšia akcia s podtónom pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Už v utorok, 17. apríla 2012, sa v priestoroch transfúznej stanice Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici uskutoční New Faces kvapka krvi – Darujme spolu život. Od ôsmej hodiny ráno budú môcť všetci ochotní ľudia prísť darovať svoju krv, ktorá môže zachrániť život iného človeka. Ako poďakovanie za tento humánny čin a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí darovanú krv potrebujú, čaká na každého darcu balíček darčekov. Ten bude obsahovať jednorazový voľný vstup do banskobystrickej krytej plavárne alebo Fitarény, zľavu na nákup jogurtov od spoločnosti JOGO a taktiež kupón do Steak Housu, kde si v príjemnom prostredí bude môcť každý darca krvi pochutnať na dobrom víne.

Občianske združenie New Faces srdečne pozýva všetkých ľudí, ktorí môžu a chcú darovať krv, aby prišli podporiť dobročinnú akciu a darovať svoju krv tým, ktorí to potrebujú.