Dôvodom nepokračujúcej výstavby na kopci nad obchodno-zábavným centrom Europa sú nezhody predstaviteľov dvoch susediacich pozemkov. Stavebný úrad mesta dal k projektu pokračovania obchodného centra so športovou halou VAVPARK nesúhlasné stanovisko, a to najmä námietky zástupcov susediaceho projektu Antea City.

Pozemky VAV invest nad Europou vľavo, pozemky projektu ANTEA vpravo. (foto: VAV invest)

Príčinou pozastavenia výstavby nového obchodno-športového komplexu sú najmä niekoľko rokov sa tiahnúce spory spoločnosti VAV invest a spoločnosti Profinex holding, ktorá má byť developerom inak španielskeho projektu Antea City.

Konateľ VAV invest Peter Valach otvorene obvinil primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, že podlieha tlakom spoločnosti Profinex holding a mesto v zdôvodnení zamietnutia projektu VAVPARK cituje stanovisko spoločností Profinex a Antea. “Doktor Kašuba (právny zástupca spoločnosti Profinex holding, pozn. red.) začal intenzívnymi nájazdmi chodiť na mestský úrad a priamo do kancelárie pána primátora. Prečo tam chodil, vedia iba oni dvaja, ale chodil tam dosť často,“ uviedol pre BBonline.sk v druhej polovici augusta Valach.

„Vo chvíli, keď mestský stavebný úrad zamietol návrh VAV invest s.r.o. na vydanie územného rozhodnutia, stali sme sa úhlavnými nepriateľmi pána Valacha. Začal nás obviňovať zo zaujatosti a ovplyvňovania mesta a stavebného úradu proti jeho záujmom. Verejne obvinil právnika našej spoločnosti z toho, že mal údajne niekoľkokrát navštíviť primátora s cieľom lobovať proti VAV invest kvôli tomu, že s ním na Belvederi máme už niekoľko rokov nevyriešený spor o napojenie sa na nimi vybudovanú komunikáciu so sieťami. Ak chodí náš právnik na mestský úrad, tak len v úradných veciach firmy, ktorú právne zastupuje. Neviem o tom, že by mal navštevovať pána primátora a ešte k tomu ho nejako ovplyvňovať,“ zareagoval pre BBonline.sk na Valachove obvinenia konateľ spoločnosti Profinex holding Roman Kvasnička.

Podľa Valacha sa snaží Profinex holding svojimi námietkami pritlačiť VAV invest k ustúpeniu v spore o pripojenie projektu Antea City k existujúcej komunikácii a inžinierskym sieťam vo vlastníctve ich spoločnosti. „Sme vlastníkmi susedných pozemkov a v územnom konaní sme preto boli riadnymi účastníkmi správneho konania zo zákona, v rámci ktorého sme spolu s ďalšími vzniesli vyargumentované pripomienky. Viaceré z nich akceptoval aj mestský stavebný úrad,“ vysvetľuje Kvasnička dôvody aktívnej účasti spoločnosti v pripomienkovaní projektu VAVPARK. Ohľadom problematického napojenia na existujúcu komunikácu a inžinierske siete, kde sa obe spoločnosti nevedia dohodnúť už od roku 2008, poukazuje Profinex holding najmä na fakt, že cestu VAV invest postavilo v nesúlade s územným plánom a túto malo po dokončení previesť do vlastníctva samosprávy. Či sa tak skutočne malo stať, sme sa ešte v polovici augusta pýtali aj Mestského úradu, vyjadrenie sme ale nedostali.

Keďže komunikáciu a inžinierske siete vybudovala VAV invest zo svojich zdrojov za viac než tri milióny Eur, od projektu Antea žiada poplatok za pripojenie, obnášajúci čiastočné rozdelenie nákladov. Vzhľadom na veľkosť pozemkov VAV invest a Antea, ktoré má komunikácia obsluhovať, navrhovala najskôr prvá menovaná spoločnosť sumu vo výške takmer 27% pôvodných nákladov predstavujúcich sumu vyše 800 tisíc eur: „To je aj suma, na ktorej sa zástupcovia ANTEA a VAV invest dohodli na spoločnom rokovaní ešte v roku 2008 a obe strany boli pripravené podpísať zmluvu. Potom však vstúpil do rokovaní Profinex a snažil sa svojimi obštrukciami dotlačiť VAV invest, aby nemusel platiť nič,“ hovorí Peter Valach. Iný názor na vec má ale spoločnosť Profinex holding: „Najskôr nám pán Valach predložil návrh na obrovskú sumu, ktorá mala tvoriť náš finančný podiel na odkúpení jeho investície, čo sme my ani španielsky investor pochopiteľne nemohli prijať. Trvali sme aj na tom, aby od začiatku boli v dohode o pripojení na siete zaangažované všetky subjekty skupiny VAV, ktoré pôsobia na Belvederi. To preto, aby nás pán Valach nedobehol a neprišli sme o peniaze, ani možnosť získať pripojenie a stavebné povolenie, keď by sa proti tomu postavila niektorá z ním kontrolovaných firiem,“ približuje Roman Kvasnička.

Aj keď dnes obe strany hovoria o rovnakej dohodnutej sume za pripojenie, na úrovni 500 tisíc eur bez DPH, v ich jednaniach zlyháva komunikácia. „Pán Valach v médiách tvrdí, že on sa chcel dohodnúť, hoci tomu doposiaľ nikdy nič nenasvedčovalo. Nevyjadroval sa k pripraveným návrhom zmlúv, ktoré boli postavené na vzájomne dohodnutých princípoch, odmietal sa s nami stretnúť. Jeden týždeň sa naši a jeho právnici stretli a vzájomne sa dohodli, na druhý týždeň to však neplatilo, alebo sa pán Valach odmlčal,“ hovorí Kvasnička. O tom, že VAV invest neakceptuje ich ostatnú zmluvu založenú aj s peniazmi u notára, sa dozvedeli ešte 22. júna s tým, že ich budú so stanoviskom ďalej kontaktovať právni zástupcovia spoločnosti VAV invest, ktoré dodnes nedostali. „Pokiaľ chce investor Profinex a Antea rokovať o pripojení na inžinierske siete vo vlastníctve VAV invest, riešenie je veľmi jednoduché. Nahlásiť sa do kancelárie VAV invest a prísť podpísať zmluvy o pripojení na inžinierske siete a zaplatiť dohodnutý pripojovací poplatok,“ píše sa v aktuálnom stanovisku VAV invest.

Čítajte aj:
20.8.2012 – Zamietnutie pokračovania Europy: Náhody i možná žaloba Gogolovi
8.8.2012 – Pokračovanie Europy zatiaľ nebude, podľa investora podlieha primátor lobizmu
27.6.2012 – Primátor nechce povoliť rozšírenie Europy, bojí sa dopravného kolapsu