Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa vedenie mesta rozhodlo pre ďalšiu reorganizáciu. Viacero zamestnancov je preraďovaných a meniť sa bude opäť aj rozloženie oddelení úradu. Trinástke zamestnancov sa stali osudnými výsledky osobných pohovorov, ktoré v uplynulých mesiacoch prebehli, a tak už od 1. apríla na úrade nepracujú.

Úrad sa k zmenám organizačnej štruktúry nechce vyjadrovať skôr ako ju preberie so samotnými zamestnancami. Malo by sa tak stať ešte tento týždeň. To, že k zmenám dôjde, je však už dnes jasné: „Organizačnú štruktúru vnímame ako dynamický nastroj, ktorý je potrebné priebežne aktualizovať, aby pružne reagoval na neustále sa meniace potreby života v meste,“ vysvetľuje prednosta úradu Miroslav Rybár. Ako príklad uvádza vznik oddelenia kontroly, ktoré by malo čoskoro vzniknúť, a dohliadať by malo na čierne stavby v meste či iné porušovania predpisov.

Úrad k prvému aprílu opustilo trinásť ľudí, ďalší budú musieť pracovať viac. Taká je aspoň podmienka vedenia k podpisu novej kolektívnej zmluvy. Šéf zamestnaneckých odborov na banskobystrickom Mestskom úrade – Július Mojžita pre BBonline.sk potvrdil, že kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ pre tento rok zatiaľ prijatá nebola, a tak je naďalej v platnosti tá stará. Tá hovorí aj o pracovnom čase zamestnancov úradu, ktorý je stanovený na 37,5 hodiny týždenne. Práve zmenu tohto bodu, na pre väčšinu ľudí bežných 40 hodín týždenne, chce vedenie mesta zakotviť do novej kolektívnej zmluvy.