Mesto vlani získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 740-tisíc eur, ktoré plánuje využiť na obnovu ďalších zastávok MHD. Vytipovaných bolo deväť konkrétnych zastávok, ktoré patria medzi najfrekventovanejšie a zároveň pri nich dochádza k častým nehodám a následnému blokovaniu dopravy.

V rámci rekonštrukcie sa vybudujú zastávkové pruhy, opravia sa chodníky s bezbariérovou úpravou, osadia sa lavičky i prístrešky. Pre nevidiacich budú vybudované bezpečnostné pásy a osvetlenie na priechodoch pre chodcov.

Už začiatkom februára sa začalo pracovať na obnove zastávky v okolí Tajovského parku v smere do mesta. Rovnako aj na Lazovej ulici v smere na Strieborné námestie, kde došlo k jej dočasnému zrušeniu. Začiatkom marca začínajú práce aj na zastávke Rooseveltova nemocnica v smere Tajovského – školy. Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište dočasne presunuté cca o 50 m proti smeru jazdy. Mesto prosí obyvateľov Banskej Bystrice o trpezlivosť.

Plánovaný harmonogram prác obnovy deviatich autobusových zastávok

11.02.2022 – 30.04.2022 – Zastávka Tajovského park (smer mesto)
22.02.2022 – 30.04.2022 – Zastávka Lazovná (smer mesto)
28.02.2022 – 22.05.2022 – Zastávka Rooseveltova nemocnica (smer mesto)
14.03.2022 – 12.06.2022 – Zastávka Úsvit (smer Fončorda)
28.03.2022 – 26.06.2022 – Zastávka Partizánska cesta, Mýto (smer Šalková)
02.05.2022 – 31.07.2022 – Zastávka Partizánska cesta, SVP (smer Šalková)
02.05.2022 – 31.07.2022 – Zastávka Partizánska cesta, Mýto (smer mesto)
01.06.2022 – 31.08.2022 – Zastávka Rudohorská, horná (smer mesto)
01.06.2022 – 31.08.2022 – Zastávka Rudohorská, dolná (smer mesto)