Organový festival Vivat vox organi 2015 v meste pod Urpínom pokračuje už túto stredu 12. augusta 2015 v poradí druhým koncertom banskobystrického rodáka a jedného z najlepších slovenských organistov.

V bystrickej katedrále sv. Františka Xaverského sa o 19:30 predstaví mladý talentovaný organista Martin Bako, so svojou schólou Cantores Bratislavenses.

martin_bako_foto_2010Martin Bako absolvoval štúdium na organovom oddelení Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave v triede profesora Jána Vladimíra Michalka. Popri interpretácií organovej literatúry sa aktívne venuje aj organovej improvizácií. Ako interpret a improvizátor sa predstavil na medzinárodných organových festivaloch na Slovensku i v mnohých európskych štátoch.

Martin Bako pôsobí aj ako organár. V rokoch 2001-2004 pracoval v reštaurátorskej dielni Jána Valoviča zo Serede, s ktorým spolupracuje dodnes. Aktívne sa podieľal aj na stavbe nového dómskeho organa v Bratislave pod vedením legendárneho organárskeho majstra Geralda Woehla. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice a Slovenským komorným orchestrom Žilina. Pravidelne vyučuje na „Orgelsommerkurze“ v nemeckom Zittau. V rokoch 2008 – 2014 bol titulárnym organistom korunovačného Dómu sv. Martina v Bratislave, kde spolu so Stanislavom Šurinom inauguroval v r. 2010 nový organ sv. Alžbety.

Cantores Bratislavenses je komorný mužský zbor, ktorý vznikol na pôde Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde jeho členovia účinkovali počas liturgických slávení jednotlivo (ako kantori), i spolu (viachlasné kompozície). Zároveň sa podieľali na príprave a výbere hudby k jednotlivým sláveniam, ktoré často prenášala aj televízia. Od leta 2014 teleso pôsobí bez viazanosti na chrám a zaoberá sa koncertnou interpretáciou duchovnej hudby, najmä viazanej na gregoriánsky chorál, resp. písanej pre podobné zoskupenia.

V podaní jedinečnej interpretácie Martina Baka sa môžu poslucháči tešiť na diela Johana Sebastiana Bacha a Maurice Duruflého. V podaní Cantores Bratislavenses a pána Baka zaznie výber zo vzácneho a hodnotného diela Petra Ebena – Suita Liturgica.