Quantcast

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a  Banskobystrický samosprávny kraj pripravili v Tihányiovskom kaštieli v Radvani vlastnú autorskú výstavu Mgr. Lenky Sedliakovej „Dajte sa vypchať!“ (… alebo ako sa živočích stane preparátom), ktorá začína v Tihányiovskom kaštieli v Radvani 20.4.2011 a potrvá do 30.6.2011. Výstava „Dajte sa vypchať!“ ponúka návštevníkovi možnosť bližšie sa oboznámiť s náročnou prácou múzejného preparátora, problematikou preparácie jednotlivých skupín živočíchov a výroby rôznych typov múzejných preparátov počnúc historickými metódami “vypchávania“ kože senom a pilinami, až po najmodernejšie metódy dermoplastickej preparácie na polyuretánové modely, či výroby verných kópií živočíchov zo syntetických živíc.

Výstava pozostáva z 18 výstavných panelov, ktoré formou fotopríbehov bližšie popisujú jednotlivé výrobné postupy pri trojrozmernom (dermoplastickom) preparovaní cicavcov, vtákov, rýb, obojživelníkov a plazov na výstavné účely, ako aj výrobu kožkových, kostrových a tekutinových preparátov na vedecké využitie a spôsob uloženia a ochrany zbierkových predmetov v prírodovedných múzeách.

Výstava je určená všetkým malým aj veľkým zvedavcom, ktorých zaujíma, ako sa jednotlivé preparáty vyrábajú, čím sú vyplnené, prečo sa ich nemôžeme dotýkať a aké nebezpečné sú chemikálie, ktoré sa pri ich konzervácii používajú.

Návštevník na výstave uvidí výber toho najlepšieho zo zoologických zbierkových fondov Stredoslovenského múzea, vrátane množstva atraktívnych výstavných exponátov veľkých šeliem a kopytníkov, spracovaných v špičkovej kvalite. Výstava však ponúka aj jedinečnú možnosť vidieť aj také preparáty, s ktorými sa bežný návštevník za normálnych okolností na výstave nikdy nestretne, keďže sú určené len na vedecké účely.

Súčasťou výstavy je aj preparátorská dielňa, ktorá návštevníkovi približuje pracovné prostredie, materiály, nástroje a pomôcky, ktoré pri svojom remesle preparátor používa.

Zaujímavosťou sú rôzne kuriózne preparáty zapožičané zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave a Múzea vo Svätom Antone, napríklad niekoľko anatomických anomálií, deformáty srnčích parôžkov a diviačej lebky, jašterica s dvoma chvostami, zaujímavá zbierka deformovaných vtáčích vajec, či rohatý zajac alebo čítajúca líška.

Na výstave „Dajte sa vypchať!“ spolupracovali Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Múzeum vo Svätom Antone, preparátor RNDr. Stanislav Harvančík a preparátorská dielňa Jána Šíra v Krtovciach.