Colníci oddelenia špeciálnych technológií a SCÚ Banská Bystrica spolu s kolegami z Košíc objavili v obci Uľanka, na parkovisku motorestu Krištof pri kontrole motorového vozidla exotické vtáky. Podľa prepravcu malo ísť o 20 kusov vtáctva (andulky a korely), avšak po vykonaní fyzickej kontroly zistili, že v ložnom priestore sa nachádza až 136 kusov vtáctva.

img_0031Prepravca k tovaru nevedel predložiť žiadne potrebné doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia všetkých operencov. Nakoľko colníci mali podozrenie, že ide o chránené jedince, bol k ďalšiemu konaniu prizvaný pracovník Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorý identifikoval operencov a zaradil ich do príslušných príloh. Po odkontrolovaní dokladov a vykonaní procesných úkonov bol prípad postúpený na ďalšie konanie na SIŽP z dôvodu podozrenia porušenia predpisov týkajúcich sa dohovoru CITES.

Uvedený dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa však netýka len živých organizmov, ale aj ľahko rozpoznateľných častí ich tiel alebo výrobkov z nich, napríklad slonovina, kože, kožušiny, kabelky, peňaženky, hodinkové remienky a obuv z krokodílej, či hadej kože, lieky obsahujúce druhy CITES, ktoré používa predovšetkým tradičná čínska medicína a mnoho ďalších. Na Slovensku je oprávnené vydávať takéto povolenie Ministerstvo životného prostredia SR. Colníci kontrolujú, či exempláre prechádzajúce cez štátnu hranicu sú sprevádzané platným dokladom na dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení alebo v oznámení o dovoze.

img_0027-1Obchodovanie s chránenými a ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi je zakázaný, a preto nelegálny. Cestujúci, ktorí plánujú dovoz alebo vývoz takéhoto tovaru by sa mali riadne informovať o obmedzeniach pre dovoz alebo vývoz tovaru neobchodného charakteru. Pomerne častým opakujúcim sa javom je dovoz „suvenírov“ z tretích krajín, ktoré podliehajú dohovoru CITES, ako napríklad koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože či niektoré živé zvieratá a rastliny. Ak si nie ste istí, najlepším riešením je takýto suvenír nekúpiť.