Na základe analýz z hlásení lekárov pre deti a dorast a lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2646 chorých na akútne respiračné ochorenia.

Ochorenia klesli všade, s výnimkou dvoch okresov

Foto: ilu. arch. / iStockphoto / Thinkstock

Respiračné a chrípkové ochorenia klesli s výnimkou dvoch okresov – Krupina a Zvolen, vo všetkých ostatných okresoch tohto regiónu. Najvyšší počet chorých na akútne respiračné ochorenia je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 429 prípadov, Rimavská Sobota (418)  a Zvolen (342).

Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okrese v okrese Lučenec, nasledujú okresy Žarnovica a Poltár. Z hľadiska veku ochorenia  najviac postihujú v absolútnych číslach vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva od 20 do 59 rokov deti od 6 do 14 rokov, ako aj skupinu najmenších detí od 0 do 5 rokov.

Epidemiológovia môžu teda konštatovať, že výskyt  chrípkových ochorení v medzitýždňovom porovnaní klesol o vyše 16 percent a že výskyt chrípky a jej podobných ochorení je nižší takmer o 13 percent.