Celkom zaujímavú sinusoidu s náhlymi poklesmi a vzostupmi má od začiatku tejto zimy výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ale aj chrípky (CHPO) v Banskobystrickom kraji.

Kým v minulom týždni zaznamenali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica ich výraznejší pokles hlavne ARO, prvý týždeň roku 2020 na základe analýzy hlásení 51 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 38 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja musia konštatovať pravý opak – značný nárast týchto ochorení.

V medzitýždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO o 74 percent, pričom chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je viac až o vyše 32 percent. Pri porovnaní s výskytom týchto ochorení s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO aj CHPO nižší približne o štvrtinu.

RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v prvom kalendárnom týždni v absolútnych číslach 1693 prípadov akútnych respiračných ochorení a 91 prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 620 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je 34 prípadov.

Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji tentoraz hlásia okresy Veľký Krtíš, Zvolen a Banská Bystrica. Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okresoch Krupina, Banská Štiavnica a Banská Bystrica.

V porovnaní s uplynulým týždňom mierne stúpol počet komplikácií z uvedených ochorení. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (10prípadov), v 4prípadoch zápalom pľúc a v 12 prípadoch zápalmi stredného ucha.

Ochorenia na ARO tomto týždni najviac postihujú vekovú skupinu ľudí v produktívnom veku a deti od 6 do 14 rokov. Dá sa očakávať, že nástupom detí do škôl sa chorobnosť v týchto vekových kategóriách opätovne zvýši. Aj preto je potrebné dodržiavať niektoré odporúčané zásady – konzumovať zvýšené množstvo ovocia, zeleniny, a rýb, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. Je potrené tiež často, ale krátko vetrať byty a od budúceho týždňa aj školské triedy.