Začať podnikať sa dá rôznymi spôsobmi. Ako prvé zrejme každému napadne založenie vlastnej spoločnosti a jej budovanie od úplného začiatku. Tento proces má však svoju samozrejmú postupnosť a môže byť tak značne zdĺhavý.

Kúpte spoločnosť, ktorá bola vždy určená na predaj

Alternatívou je, že sa poobzeráte po niekom, kto ponúka predaj spoločnosti s históriou. Tie by sme mohli rozdeliť do troch skupín podľa toho, akú históriu majú tieto spoločnosti za sebou. Každému tak môže vyhovovať odlišné riešenie.

Prvé sú takzvané ready made spoločnosti. S ich históriou je to také polovičné. Majú za sebou všetky záležitosti týkajúce sa zakladania spoločnosti, ale nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Boli totižto založené výlučne s cieľom ich odpredaja.

Zaujímajú vás spoločnosti, ktoré už majú niečo za sebou?

Druhou skupinou sú spoločnosti, ktoré aj reálne fungovali, ale už ukončili svoju činnosť. Tie sa predávajú účtovne „vyčistené“ a oproti zakladaniu novej spoločnosti majú dve hlavné výhody. Prvou je, že už sú registrované k DPH a teda vám odpadá zložitý a zdĺhavý proces, ktorý túto registráciu sprevádza. Druhou výhodou je, že novo založená firma by vás v začiatkoch nemusela adekvátne prezentovať, či už pred obchodnými partnermi, alebo pred bankou. Spoločností s históriou sa to netýka.

Vhodným riešením vášho vstupu do podnikania je aj kúpa spoločnosti z poslednej skupiny, ktorou sú aktívne spoločnosti. Kedy nad takýmto riešením uvažovať? V prvom rade vtedy ak vás láka predstava podnikania, ale nie predstava budovania všetkého od nuly. Takýmto spôsobom kúpite už rozbehnutú spoločnosť, ktorú môžete ďalej rozvíjať. Takže žiadne zakladanie spoločnosti, zháňanie priestorov, kúpa vybavenia, rekonštrukcia kancelárskeho osvetlenia a podobne. Môžete sa ihneď vrhnúť do kolotoča podnikania.