Chcete vedieť, ako ostať človekom v storočí zmeny? Na konferencii iMPULZ, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. júna v Banskej Bystrici, budú aj na túto tému diskutovať učitelia a pracovníci s mládežou.

Na 3. ročníku celoslovenskej Konferencie o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou iMPULZ sa predstaví viac ako desať expertov a odborníkov z praxe. V programe konferencie budú rezonovať aj témy duševného zdravia, inovácií či poznania talentov. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2024 v priestoroch R2N v Banskej Bystrici.

„Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Nové technológie, inovácie, trendy. Nová doba, nový človek, nové kurikulum. Ako čeliť narastajúcim duševným problémom a nezabudnúť pritom na seba? Ktoré z inovatívnych nástrojov využiť vo vzdelávaní a ako popritom všetkom zostať stále človekom?  Pomôže nám poznanie svojich talentov alebo skôr schopnosť reagovať na zmeny vôkol nás? Hostia a lektori konferencie budú odpovedať aj na tieto otázky. Verím, že účastníci konferencie si aj tento rok odnesú potrebný impulz pre ich prácu,“ hovorí predseda občianskeho združenia OZ TEAM Jaroslav Dodok.

Hostia konferencie

Na konferencií prvýkrát vystúpi aj zahraničný hosť, Radek Maňásek, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov FranklinCovey v Českej republike. Vo svojom bloku priblíži, ako priniesť efektívne zavádzanie zmien podľa praktických dlhoročných skúseností v leadershipe.

Na otázky duševného zdravia prinesie odpovede Zuzana Juráneková, ktorá V IPčku pôsobí ako odborná poradkyňa a vedúca centier krízovej intervencie Káčko. Daniel Hevier so svojimi dlhoročnými skúsenosťami prehovorí o hodnote slova a jeho úlohe pri poľudšťovaní mladej generácie.

„V druhom bloku konferencie budeme hovoriť o vízii pre školstvo a mládež. Na tieto témy sme pozvali odborníkov z praxe, ktorí prinesú aktuálne trendy z diania u mladej generácie,“ hovorí Andrea Lašková z organizačného tímu konferencie iMPULZ.

Jedinečné workshopy

Súčasťou programu konferencie sú zaujímavé workshopy, ktoré budú viesť skúsení lektori. Zuzana Labašová prinesie cenné rady a skúseností v kritickom myslení, Rastislav Zábojník predstaví nástroje využívajúce umelú inteligenciu, ktoré môžu skvalitniť ale aj zefektívniť prácu účastníkov konferencie.

Inšpirácia nielen pre školy

Konferencie sa okrem riaditeľov škôl a učiteľov môžu zúčastniť aj zástupcovia mládežníckych organizácií, samospráv a súkromného sektora, ktorých sa týka práca s mládežou.

Kompletný zoznam hostí, rečníkov a lektorov ako aj program konferencie nájdete tu, kde je tiež informácia o prihlasovaní. O konferenciu je veľký záujem, voľné sú už len posledné miesta, tak neváhajte.

Organizátormi konferencie iMPULZ sú OZ TEAM, CVČ – JUNIOR Banská Bystrica a ZIPCeM, ktorí spoločne s  partnerom konferencie SYTEV, realizujú unikátny rozvojový program Show your talent, ktorý Nadácia Pontis v roku 2019 zaradila medzi TOP 15 najinovatívnejších projektov na Slovensku.Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku.