Banskobystrický samosprávny kraj zaviedol do všetkých krajských knižníc prepojený knižnično-informačný systém, vďaka ktorému si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji.

Chodíte do knižnice v Rimavskej Sobote a chcete si požičať knižku, ktorú aktuálne v knižnici nemajú? Možno ju majú v knižnici v Banskej Bystrici. Stačí si knižku online objednať a bude doručená do miestnej knižnice.

Slovensko žije aktuálnym Týždňom slovenských knižníc. Banskobystrický samosprávny kraj aj pri tejto príležitosti spustil pre krajské knižnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično-informačný systém Dawinci, ktorý prináša čitateľom lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom. Systém je regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, teda napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v knižnici v Rimavskej Sobote, ale bude dostupná v knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať knižnicu, aby im knihu doručila do Rimavskej Soboty.

Knižničný systém Úrad BBSK zavádza vo všetkých šiestich regionálnych knižniciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote.

„Systém zohľadňuje požiadavky 21. storočia a čitatelia si budú môcť prehliadať knižničný fond, aj realizovať objednávky aj cez mobil či tablet. V roku 2019 chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami a tak poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti. Ešte v roku 2019 plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“ povedal vedúci oddelenia kultúry na Úrade BBSK Peter Černek.

„Čítanie a čítanie s porozumením, rovnako ako kritické myslenie, sú v dnešnej rýchlej dobe, kedy nie je jednoduché odhaliť relevantné zdroje a zdroje, ktoré si nezakladajú na faktoch, veľmi podstatnými schopnosťami,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Úrad BBSK prostredníctvom oddelenia kultúry investoval do nového knižnično-informačného systému sumu 67 120 eur. Celkovo na nákup kníh v roku 2019 vyčlenil 42 000 eur. Rovnako BBSK pre tento rok vyčlenil finančné prostriedky na lepšie ohodnotenie zamestnancov knižníc.

Týždeň knižníc so zaujímavým programom

Týždeň slovenských knižníc ktorý potrvá ešte do nedele 10. marca, ponúka návštevníkom knižníc zaujímavý program. Počas tohto týždňa sa noví čitatelia môžu zapísať zadarmo, alebo im budú odpustené pokuty za oneskorené vrátenie kníh.

Krajská  knižnica  Ľudovíta  Štúra  vo  Zvolene  každému novo zapísanému čitateľovi venuje darček  z knižničnej semienkarne. Navyše,  na  niektorých  miestach vo Zvolene,  najmä v kaviarňach  a staniciach,  pôsobia počas  týždňa náhodné knižničné  hliadky,  ktoré odmenia  darčekom  každého,  koho  pristihnú čítať.  V stredu 6. marca sa v knižnici uskutočnila Burza kníh, vo štvrtok 7. marca (16:00 h) to bude prezentácia  úspešných  regionálnych  autoriek  Eriky Jarkovskej a Alice Rynke.

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši pripravila pre žiakov materskej školy program Vitajte v knižnici!, počas ktorého sa žiaci dozvedia, čo je kniha, ako vzniká, oboznámia s pojmami knižnica, kníhkupectvo či čitateľský preukaz.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pripravila napríklad Arteterapiu v spolupráci s občianskym združením či zážitkové podujatia pre deti materských škôl. V „rodinnom“ duchu sa v piatok 8. marca  bude niesť predstavenie knihy autorky fantasy Silvie Zeumerovej spolu s pečením palaciniek od kolegyne z knižnice (VKMK, Švantnerova, 16:00 h).

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v spolupráci s centrom voľného času organizujú  pre prázdninujúce deti Tajomnú výpravu do sveta kníh.

Novohradská knižnica v Lučenci chce svojim čitateľom predstaviť aj prácu knihovníkov. Pre deti pripravila deň otvorených dverí na tému Hráme sa na knihovníka, spoločné hlasné čítanie rozprávky, kreslenie aj vymaľovanie obrázkov z rozprávky.

V Knižnici Jána Kollára v Kremnici v rámci programu Pestré prázdniny v knižnici deti kde každý deň môžu počúvať audiorozprávky na želanie či spoznať zážitkové čítanie alebo takzvaného „Detektíva v knižnici“.

Organizátormi 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa nesie v znamení motta Knižnice pre všetkých, sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).