Funkčné obdobie súčasnej Rady pre mimovládne organizácie sa končí. Na Fóre banskobystrických mimovládnych organizácií, v stredu 23. januára, sa uskutočnia voľby na nasledujúce funkčné obdobie 2019 – 2022.

Mesto Banská Bystrica sa ako jedno z mála miest môže chváliť tým, že medzi poradnými orgánmi primátora sa nachádza aj Rada pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá zastupuje záujmy mimovládnych organizácií a háji tretí sektor a občiansku spoločnosť v meste. Úlohou Rady MNO je pomáhať a vytvárať vhodné podmienky pre fungovanie organizácií z mimovládneho sektora a tiež zvyšovať povedomie o mimovládnom sektore a pomáhať pri propagácii banskobystrických mimovládnych organizácií.

„Každý rok sa pravidelne uskutočňuje Fórum pre mimovládne organizácie. Tohtoročné Fórum bude veľmi dôležité, pretože hlavným bodom programu je voľba nových členov Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie na nasledujúce funkčné obdobie 2019 – 2022,“ uvádza Mária Murray Svidroňová, predsedkyňa Rady MNO.

Na ôsmom Fóre banskobystrických mimovládnych organizácií, ktoré sa koná v stredu 23. januára  o 16:30 h v Cikkerovej sieni Radnice, budú zvolení zástupcovia týchto oblastí: Kultúra a umenie, Rekreácia a šport, Zdravotníctvo a sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny, Práca s rómskou komunitou, Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj, obhajoba záujmov, Deti, mládež, rodina, voľný čas, Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva.

Nominácie ako aj voľby nových členov Rady MNO sa uskutočnia priamo na mieste počas trvania Fóra. Ak chcete rozhodovať o novej Rade MNO a pomôcť formovať tretí sektor v meste, príďte! Viac informácií nájdete na: www.facebook.com/radapremnobb.