Projekt InProTool spojil päť slovenských a maďarských obchodných a priemyselných komôr, aby prostredníctvom spoločnej iniciatívy zvýšili informovanosť regionálnych firiem a pomohli im lepšie sa orientovať v problematike priemyselno-právnej ochrany. Dnes, po takmer devätnástich mesiacoch práce, keď sa projekt blíži k svojmu záveru, je čas prezentovať jeho výsledky.

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci s partnermi si Vás preto dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2022 o 9,30 hod. v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra,  Študentská 17 vo Zvolene.

Na podujatí sa dozviete o novej online internetovej aplikácii zameranej na prediagnostiku priemyselných práv pre slovenské a maďarské firmy, ktorú sa podarilo vyvinúť v rámci projektu a získate cenné informácie o možnostiach a dôležitosti ochrany svojho priemyselného vlastníctva. Počas panelovej diskusie si môžete s odborníkmi a inými podnikateľmi vymeniť názory na to, aké sú možnosti, výhody, ale aj  prekážky pri ochrane duševného vlastníctva firiem. Účastníci konferencie budú mať navyše možnosť bezplatných konzultácií s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR k prediagnostike a k ochrane predmetov priemyselného vlastníctva.

Konferencia bude taktiež výbornou príležitosťou na vzájomné sieťovanie sa a neformálnu výmenu skúseností. Zúčastniť sa jej môžu nielen firmy, ale aj zástupcovia výskumno-vývojových organizácií, univerzít, inovačných agentúr, vzdelávacích inštitúcií či široká verejnosť.  Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebná registrácia prostredníctvom on-line formulára.

Projekt s  názovom „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva (akronym „InProTool“, originálny názov v anglickom jazyku „Industrial Property cross-border pre-assessment tool“) je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu). Partnermi projektu sú okrem Banskobystrickej regionálnej komory SOPK aj Košická regionálna komora SOPK a obchodné a priemyselné komory maďarských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín. Celkový rozpočet projektu predstavuje 165 170,00 EUR, z toho ERDF príspevok činí 140 394,50 EUR.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na www.inprotool.eu. V prípade otázok kontaktujte koordinátora projektu Ing. Marínu Spírovú, PhD. e-mailom na marina.spirova@sopk.sk alebo telefonicky na 048/4125 633.

Vyhlásenie: Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.