V starobylej baníckej obci Špania Dolina sa v najbližší víkend chystajú oslavy. Ako každý rok na začiatku augusta je pripravený kultúrny, ale aj duchovný program. Kostol Premenenia Pána, ktorý je už viac ako 760 rokov dominantou obce, slávi v týchto dňoch svoje patrocínium. Ústredné dni hodových osláv sú naplánované na prvý augustový víkend.

Kostol v Španej Doline bol z pôvodnej románskej kaplnky s apsidou z roku 1194 prebudovaný v roku 1254 na kostol Premenenia Pána. Za najstaršiu a pôvodnú časť kostola je považovaná kaplnka Božieho tela. Kostol bol následne ešte niekoľkokrát prebudovaný. V roku 1593, keď bol kostol rozšírený a pribudli loď a kaplnky a v roku 1723, keď ku kostolu pribudla aj súčasná veža, v ktorej sú uložené zvony kostola. V interiéry kostola sa nachádza barokový oltár z rokov 1720-1730, na ktorom je vyobrazený biblický výjav Premenenia Pána. Okrem mnohých vzácností sa v kostole nachádza vzácny organ majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý  sa v súčasnosti obnovuje vďaka výhre v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB. V kostole sa zachovalo barokové zariadenie chrámu a maľby J. Hanulu. Ku kostolu vedie unikátne drevené kryté schodište so 162 schodmi. Návšteva tohto jedinečného historicky unikátneho a vzácneho miesta je určite veľkým zážitkom.

V sobotu 4. augusta 2018 sa v špaňodolinskej Klopačke oslavy začnú tradičnou tekvicovou zábavou. Najväčším lákadlom bude určite tradičný banícky fakľový sprievod, tzv. faklcúg, ktorý je naplánovaný na 20:30 hod. Okrem toho sa návštevníci budú môcť zabaviť pri tanečnej hudbe a dobrom jedle až do skorých ranných hodín.

Hlavným dňom osláv bude nedeľa 5. augusta 2018. V kostole Premenenia Pána v Španej Doline sa o 11:00 hod. začne slávnostná banícka sv. omša za účasti baníckeho bratstva Herrengrund zo Španej Doliny. Tento obrad je od roku 2011 zapísaný do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Banícke, tzv. aušusnícke služby predstavujú špeciálne narábanie s insígniami (pozlátené kladivko a želiezko z roku 1701), nosenie zástavy a baníckych kahancov, spev baníckych piesní a klopanie na klopačky. Existencia a funkcia aušusníkov sa uchovala na Slovensku už len v Španej Doline.

O 15:00 hod. bude v kostole Premenenia Pána znieť koncert duchovnej hudby. Predstavia sa hudobníci pôsobiaci v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Pre svoj koncert vybrali hudbu dvoch špecifických hudobných období: obdobia baroka a slovenského hudobného romantizmu. Prvá časť koncertu prinesie zaujímavé hudobné interpretácie diel pre netradičný barokový nástroj hackbrett, s ktorým sa mnohí z nás stretnú po prvý raz. Znamenitá interpretka diel na hackbrete Andrea Stračinová si pre svoje vzdelanie hry na tomto hudobnom nástroji chodí čerpať vedomosti a zručnosti do západného Rakúska, do Linzu. Skvelá sopránistka Anna Ciganocová nám svojím barokovo zafarebným sopránovým hlasom vyspieva extrakt diel obdobia baroka z nášho územia, ale aj z Európy. Huslistka Jana Macíková pri svojej interpretácií rozvinie hlbšie emocionálne prežívanie diel starej hudby. Jednotlivé sólové nástroje spolu so sopránom bude zvukom organa sprevádzať organista Matúš Kucbel. V druhej časti svojho koncertu účinkujúci prednesú výber z diel Mikuláša Schneidera-Trnavského pri príležitosti 60. výročia smrti tohto národného umelca (+1958) a 80. výročia prvého vydania Jednotného katolíckeho spevníka (1937). Okrem diel pre hudobné nástroje zaznejú aj viachlasné spevy z pera Schneidera-Trnavského v podaní našich účinkujúcich.

Po skončení koncertu bude pripravená prezentácia histórie a súčasnosti vzácneho barokového organa Martina Podkonického z roku 1751. K dispozícii budú aj fotografie z práve prebiehajúcej obnovy organa a demontáže organa pred samotnou obnovou. O odvoz účastníkov koncertu, ktorí na svoj príchod do Španej Doliny využijú autobus z AS v Banskej Bystrici, bude po skončení koncertu a prezentácie postarané. K dispozícii bude mikrobus.