Boj s neplatičmi sa správcovia cintorínov v Banskej Bystrici rozhodli v uplynulých dňoch riešiť písomnými upozorneniami priamo na nezaplatených hroboch. Hĺbková evidencia hrobových miest by pritom mohla potrvať až do leta budúceho roka.

cintorinDoposiaľ sme označili okolo 250 hrobových miest v centrálnom cintoríne v Kremničke a 4 parcely na rímskokatolíckom cintoríne,“ informoval BBonline.sk o procese označovania nezaplatených hrobových miest Pavol Bielik, vedúci cintorínskych služieb. Spomedzi všetkých doteraz označených hrobov reagovalo na upozornenie približne 10% nájomcov, ktorí svoje nedoplatky následne uhradili. Takýmto spôsobom revízie by sa mohlo dospieť k uvoľneniu hrobových miest, o ktorých prenájom dnes už nikto nejaví záujem.

Zvýšený počet reakcií zo strán neplatičov sa očakáva najmä v nadchádzajúcich dňoch a tiež po Sviatku všetkých svätých. Proces označovania hrobov môže však podľa Bielika trvať až do leta. „Samozrejme, ešte nemáme označené všetky hroby. Je to veľmi zdĺhavý proces,“ hovorí. Vo všetkých mestských cintorínoch sa nachádza dokopy okolo 1900 nezaplatených hrobov.

Finančnú stránku prevyšuje historická hodnota niektorých hrobov

Riešenie situácie na mestskom rímskokatolíckom cintoríne si bude vyžadovať pri evidencii citlivý prístup. „Sú tam niektoré hroby, ktoré dnes už majú istým spôsobom historickú hodnotu. Sú to miesta významných dejateľov, osobností mesta,“ povedal Pavol Bielik. O mnohé z týchto hrobov sa v súčasnosti už nemá kto starať. „Toto súvisí s ďalším procesom mapovania hrobových miest. Potom, keď budeme mať skutočnú evidenciu, budeme hľadať riešenia. Napríklad s dotknutými orgánmi samosprávy, prípadne niekým iným,“ skonštatoval.