Tak, ako naznačovali už polročné štatistiky, s vývojom turistického ruchu sa náš región chváliť nemôže. Napriek marketingovým snahám mesta, verejno-súkromnej agentúry Visit Banská Bystrica či Oblastnej organizácie Cestovného ruchu, počet prenocovaní turistov naďalej klesá.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v pondelok 22. apríla štatistiku cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji za uplynulý rok 2012. Podľa zistení ŠÚ SR ku koncu roka 2012 poskytovalo ubytovacie služby 527 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji, pričom k 31.12. predošlého roka to bolo len 424. K dispozícii bolo 7 725 izieb s 20 326 lôžkami, v roku 2011 to bolo len 7 040 izieb s 18 523 lôžkami. Počas roka 2012 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 401 869 návštevníkov, z toho 20,5 % bolo zahraničných. Oproti roku 2011 ide o pomerne výrazný nárast, keď predvlani to bolo takmer 367 tisíc návštevníkov.

V okrese ubudlo takmer tisíc prenocovaní

DSC04610Napriek rastu v rámci celého kraja, sa nášmu okresu nedarilo. V roku 2012 bolo v okrese Banská Bystrica 118 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 84 344 návštevníkov, čo je najviac v rámci okresov kraja. Z nich 75,4 % tvorili domáci a 24,6 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Južnej Kórei, Poľska a Maďarska. Najviac návštevníkov sa ubytovalo v hoteloch, moteloch a penziónoch. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 19,96 EUR, v tom u domácich návštevníkov 18,24 EUR a u zahraničných návštevníkov 27,44 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2011 stúpol o 24 zariadení, no celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa znížil o 831. Pokles nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa oproti roku 2011 zvýšila o 2,5 EUR. Pri pohľade na polročné štatistiky možno konštatovať, že v druhom polroku 2012 sa ubytovacím zariadeniam darilo o niečo lepšie.

Najdynamickejšie rozvíjajúcim sa okresom je v meradle počtu prenocovaní okres Brezno, v ktorom v roku 2012 prenocovalo až o 15 349 turistov viac, než v roku predtým. A to aj napriek tomu, že cena za jedno prenocovanie je tu v priemere o desať eur vyššia, než v okrese Banská Bystrica (predstavuje 30,29 EUR). Nasledujú okresy Krupina (nárast o 5233 prenocovaní), Revúca (nárast o 4 044), Zvolen (nárast o 3 075), Banská Štiavnica (nárast o 2 919 prenocovaní). Výraznejší pokles, ako Banská Bystrica, zaznamenal len Veľký Krtíš (pokles o 1 369 prenocovaní).