Záujem zahraničných i domácich turistov o Banskú Bystricu v prvom polroku 2012 klesol. Zatiaľ čo v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 celkový počet ubytovaných návštevníkov v okrese stúpol o približne štyri tisíc, zhruba o takýto počet v prvom polroku 2012 počet návštevníkov okresu oproti rovnakému obdobiu vlaňajška klesol.

Počet ubytovacích kapacít v prvom polroku 2012 v okrese oproti prvému polroku 2011 stúpol o 20 zariadení, no celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa znížil o 4068. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 19,57 Eur, v tom u domácich návštevníkov 18,09 Eur a u zahraničných návštevníkov 25,89 Eur. Podľa informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky nastal pokles u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa oproti 1. polroku 2011 zvýšila o 1,99 EUR.

Naopak okolité okresy boli v očiach turistov a návštevníkov lákavejšie, ako v predošlom roku. Okres Banská Bystrica zaznamenal vôbec najvyšší prepad spomedzi všetkých okresov v kraji. Naopak najvýraznejší nárast zaznamenal okres Brezno, ktorý ťaží z cestovného ruchu omnoho viac než Banská Bystrica. V okrese Brezno bolo v prvom polroku len o sedem ubytovacích zariadení menej, ale cena za jedno prenocovanie sa v priemere vyšplhala až na 25,76 Eur, pri zahraničných turistoch na 32,73 Eur a celkový počet ubytovaných turistov oproti rovnakému obdobiu vlaňajška stúpol až o 11 223. Druhý najlepší výsledok v náraste počtu návštevníkov zaznamenal v prvom polroku 2012 okres Zvolen, do ktorého zavítalo o 5 222 osôb viac, než v rovnakom období minulého roka.

V Banskobystrickom kraji poskytovalo podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky ubytovacie služby ku koncu júna 2012 celkom 526 ubytovacích zariadení od ubytovania na súkromí, cez ubytovne, penzióny až po hotely. K dispozícii bolo 7 793 izieb s 20 491 lôžkami. Počas polroka 2012 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 190 839 návštevníkov, z toho 19,8 % bolo zahraničných. Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (7,1 % z celkového počtu návštevníkov) a Maďarska (2,6 %). Návštevníci z Nemecka mali zastúpenie 1,7 %, z Poľska 1,3 %, z Rakúska 0,9 % a z Južnej Kórei (0,5 % podiel).