Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraj, pozýva v úvode prvého októbrového týždňa hneď na dve zaujímavé a podnetné podujatia. Konajú sa v utorok 4. októbra v Tihányiovskom kaštieli.

Cestou po juhozápade Pobrežia Slonoviny

Cestovanie mu dáva pocit slobody a učí ho spoznávať iné kultúry, zvyky a odlišnosti národov sveta. Banskobystrický rodák, dokumentarista, fotograf a vášnivý cestovateľ Miroslav Vojtek zavíta do Tihányiovského kaštieľa. Podľa neho ešte neprebádaný africký kontinent s božským pokojom a minimom turistov ho fascinoval natoľko, že svoje cestovateľské zážitky rád sprostredkuje aj na podujatí Príroda bez hraníc. Uskutoční sa v utorok 4. októbra o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli.

„Cesta do štátu Pobrežie Slonoviny bola veľmi komplikovaná. Kvôli neplatným vízam a cestovaniu na vlastnú päsť ma skoro vrátili späť do Európy. Afrika ma lákala už v detstve. Zdá sa mi menej prebádaná a kvôli divokej zveri, domorodým kmeňom a Safari, sa ju oplatí navštíviť. Cieľom mojej prednášky bude priblížiť ľuďom okrem fotografií a vlastných zážitkov aj aktuálnu situáciu v Afrike. Považujem za dôležité poukázať na environmentálne problémy, akými sú znečisťovanie riek a prostredia i úbytok určitých druhov zvierat a živočíchov“, hovorí Miroslav Vojtek.

Na svojich cestovateľských potulkách navštívil s fotoaparátom a kamerou krajiny Európy, Blízkeho východu, Južnej Ameriky či Afriky. Jeho vášeň k cestovaniu dokumentovalo aj trinásť autorských výstav fotografií, ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Pravidelne sa zúčastňuje cestovateľských debát a svoje poznatky posúva ďalej aj študentom Katedry geografie a geológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Cestovanie ma naučilo veľa vecí, ale najmä ma doviedlo k samostatnosti. Keď som bol odkázaný sám na seba, zdokonalilo ma v činnostiach, ktoré som dovtedy nerobil, ako je varenie, pranie a zvládnutie mnohých, i nepríjemných situácií. V Tihányiovskom kaštieli nevystúpim po prvýkrát. Som veľmi rád, že sa o svoje zážitky a poznatky budem môcť opäť podeliť aj s návštevníkmi Stredoslovenského múzea,“ dodáva fotograf a cestovateľ Miroslav Vojtek.

Najfotogenickejší hlodavec – syseľ

Každý typ vegetácie má v prírode svoj význam, pretože každý z nich poskytuje životný priestor odlišnému spoločenstvu živočíšnych druhov. Nezastupiteľné miesto v krajine majú aj nízko-trávnaté pasienky a lúky, ktoré sú domovom sysľa pasienkového. Ešte pred 50 – 60 rokmi boli sysle považované za všadeprítomných nežiaducich škodcov poľnohospodárskych plodín. Stačilo však niekoľko desaťročí intenzívnej chemizácie v poľnohospodárstve, zmena obhospodarovania krajiny, miznutie vypásaných nízko-trávnatých lúk a tieto malé spoločenské hlodavce sa u nás ocitli na pokraji vyhynutia.

Jedinečná výstava Syseľ (Spermophilus Citellus), ktorú Stredoslovenské múzeum sprístupní v Tihányiovskom kaštieli v utorok 4. októbra, je venovaná práve tomuto drobnému hlodavcovi. Výstava je prevzatá z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Autorkou výstavy je biologička Monika Gálffyová.

„Výstava Syseľ v Stredoslovenskom múzeu nám prostredníctvom fotografií, dermoplastických preparátov i nadrozmerných 2-D modelov predstaví jedného z najfotogenickejších hlodavcov na Slovensku, sysľa pasienkového, ktorého možno pre jeho výnimočnú roztomilosť a spôsob života považovať za akúsi európsku surikatu. Bližšie spoznáme nielen stavbu jeho tela ale aj zaujímavosti z jeho pestrého spoločenského života v kolónii či komplikovaný vzťah s ľuďmi, ako aj ostatné druhy živočíchov a rastlín, s ktorými zdieľa spoločný životný priestor,“ uviedla Lenka Hrašková, kurátorka výstavy Syseľ.

Syseľ patrí medzi zraniteľné až ohrozené druhy živočíchov, na ochranu ktorých sa v Európe vyhlasujú osobitne chránené územia prírody, tzv. Územia európskeho významu (ÚEV). Slovenská populácia sysľa pasienkového sa odhaduje na cca 25 tisíc jedincov, čo by sa na prvý pohľad mohlo zdať ako pomerne vysoké číslo. Avšak problémom je ostrovčekovitosť dnešných lokalít výskytu, ktoré sa vplyvom ľudskej činnosti z pôvodne súvislého areálu výrazne scvrkli na jednotlivé roztrúsené sysľoviská.

 „Výstavu Syseľ dopĺňajú aj videá a nahrávky zvukových prejavov sysľov z pozorovaní na jednej zo slovenských lokalít výskytu sysľa, na Muránskej planine. Malí návštevníci si na výstave budú môcť vyskúšať, ako sa žije v sysľom tuneli a prostredníctvom interaktívnych hier si overia, či spoznajú aj jeho susedov,“ hovorí Lenka Hrašková.

Výstava Syseľ v Tihányiovskom kaštieli potrvá do 21. decembra 2022 a jej súčasťou budú aj víkendové tvorivé dielne pre deti.